Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Beograd, 2.-5. decembar 2010.
2. kongres endokrinologa Srbije


Kongres je održan u hotelu Continental Beograd i osim domaćih autora, imao je respektabilne goste iz celog sveta. Endokrini tumori i ove godine bili su glavna tema kongresa ali je bilo tema i iz dijabetesa i gojaznosti.

Posle svečanog otvaranja sledila su plenarna predavanja o glikokortikoidnom receptoru (Cidlowski J – USA) i pituitarnogonadnoj osovini (Huhtaniemi I – FIN).


 

  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

Drugi dan je započeo simpozijumom o neuroendokrinim tumorima dok su popodnevne sesije imale za temu hiponatremiju i pedijatrijski endokrinologiju. Između sesija bila su vrlo korisna ekspertska predavanja o aktuelnim temama.


 

     
     


 

     
     

Treći dan je bio posvećen gojaznosti, dijabetesu i reproduktivnoj endokrinoligiji. Plenaran predavanja održali su Casanueva F o terapiji gojaznosti i Horton E o značaju zdravih stilova života za prevenciju dijabetesa.Četvrtog dana održan je simpozijum o eritropoetinu i HPA osovini.

U pauzama održani su vrlo korisni sponzorisani simpozijumi.

     
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend