Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Bled, Slovenija, 28.-30. oktobar 2010.
12. panel DEPAC


Ove godine Srbija je prikljucena DEPAC-u (Diabetes Experts’ panel from accessing countries). Ova organizacija bila je formirana da okupi zemlje istocne evrope koje se pridružuju Evropskoj uniji i ove godine piključene su ovoj organizaciji Srbija i Hrvatska. Srbiju su predstavljali doc dr Teodora Beljić, predhodni predsednik Dijabetološkog Saveza Srbije i prim dr Miodrag Djordjević, aktuelni predsednik Saveza. Na ovom sastanku doneta je odluka da se započne sa DEPAC 2 studijom kojom ce se opet napraviti presek brige o dijabetesu u državama članicama. Studija će biti izvedena tokom 2011. godine.
  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

 
         
             
               
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend