Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Prikaz projekta ''Da li naši rođaci i prijatelji imaju dijabetes''

Grupa edukatora iz Zaječara koji su, tokom 2009. godine, uradili projekt detekcije rizika za dijabetes u Zaječaru prikazali su radionicu u OŠ ''Sutjeska'' u Zemunu. Projekat koji je urađen u Zaječaru sastojao se iz radionice ''Dijabetes'' kojom su edukatori učenike osnovnih škola upoznavali sa tim šta je to dijabetes i kako se tip 2 dijabetesa može izbeći ili odložiti a onda učenicima delili upitnike za testirane na rizike kojima bi oni testirali odrasle osobe sa kojima su bliski. Ovom prilikom, radionica je urađena iz dva dela i u drugom delu đaci su zajedno sa radioničarima bodovali upitnike i analizirali rizike svojih bliskih odraslih osoba. Radionica je jako lepo prihvaćena a đaci su se radovali olovkama koje smo im poklonili zahvaljujući kompaniji NovoNordisk.
 
  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     


 

 
     


  
 
     

 
     

 

 
             
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend