Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Kako živeti sa dijabetesom
(poseban program o promociji dijabetesa u socijalnoj sredini)


Ovaj simpozijum je održan u organizaciji nekoliko Udruženja koja se bave promocijom dijabetesa a prisustvovalo mu je stotinak učesnika svih profesija kao i osobe sa dijabetesom koje su se aktivno uključile u rešavanje ovog zdravstvenog problema.
Simpozijum se sastajao od 6 oralnih prezentacija i poster prezentacija. Simpozijum je započeo prezentacijom Stele Prgomelje o modernim komunikacijama kao novom modelu za edukaciju gde je prikazala web sajt koji uređuje, nutri info sms servis i internet blogove. Rodoljub Živković izneo je svoje predavanje kojim je predstavljao Dijabetološki Savez na sastanku IDF u Montrealu o odnosima IDF i nacionalnih organizacija. Miodrag Đorđević prikazao je mogućnosti vršnjačke edukacije i projekta koji su uradili volonteri Udruženja iz Zaječara kojim su testirali 8,2% Zaječaraca na rizike od nastanka dijabetesa. Gospodin Lazar iz Zrenjanina prikazao je projekt edukacije osoba sa dijabetesom koji je u toku kao program javnih radova. Gospođa Milojević iznela je pristup za prihvatanje dijabetesa i pokretanja samokontrole a gospođa Pavlović, sa aspekta psihologa, probleme koje imaju osobe sa dijabetesom u adolescenciji.
Opšte mišljenje bilo je da je jako dobro što se i glas osoba sa dijabetesom i onih koji za njih brinu čuo na Kongresu.
  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     


 

 
     
 
 
     

 
     

 

 
             
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend