Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Beograd, 6-10. decembar 2009.
6. srpski Kongres o šećernoj bolesti


Kongres je održan u Sava centru i gotovo bilo je više od 700 registrovanih učesnika. Organizovana je posebna sesija za medicinske sestre kao i sesija ’’Živeti sa dijabetesom’’ u kojoj je prikazan rad i aktivnost Udruženja koja se bave promocijom dijabetesa. Farmaceutske kuće organizovale su brojne i vrlo korisne satelitske simpozijume. Organizovane su interdisciplinarne sesije sa kardiolozima i bilo je tridesetak gostiju iz inostranstva. Udruženje iz Zaječara je organizovalo radionicu ’’Dovoljno zdravlja za sve’’ u OŠ ’’Sutjeska’’ u Zemunu a bila je i postavljena izložba o istoriji dijabetesa ’’Od Tebe do tebe’’.
  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

Kongres je započeo svečanim otvaranjem u nedelju 6. decembra u 18 sati a nastavljen je simpozijumom ''Prevencija, dijagnoza i lečenje tipa 2 dijabetesa: sadašnje stanje''. Predavači su bili: J. Tomileto (gost iz Finske, jedan od vodećih autoriteta o značaju zdravih stilova života za prevenciju dijabetesa), M. Zamaklar i N. Lalić.

U ponedeljak, 7. decembra, bila su 4 naučna simpozijuma, o detekciji rizika i mogućnostima prevencije dijabetesa i kardiovaskularnih oboljenja, gojaznosti, makrovaskularnim i kardijalnim komplikacijama dijabetesa (zajednički simpozijum sa Udruženjem za arteriosklerozu kojom je predsedavao akademik prof Kanjuh) i simpozijum o mikrovaskularnim komplikacijama. Bilo je i 5 sponzorisanih simpozijuma o aktuelnim problemima koji su interesantni farmaceutskoj industriji. U popodnevnim satima održan je, kao poseban program, simpozijum ''Medicinska sestra kao deo tima za dijabetes''
 

 
     


  
 
      U utorak, 8. decembra, održani su naučni simpozijumi o uticaju insulinske rezistencije i dijabetesa na mozak, značaju striktne metaboličke kontrole, metaboličkom sindromu, dijabetesu kod dece i 38. simpozijum o stremljenjima i novinama u dijabetologiji. Održano je 4 sponzoriana simpozijuma i započete su sesije oralnih prezentacija.
 
 
     


 


 
     

U sredu, 9. decembra, bilo je 6 naučnih simpozijuma, o patogenetskim mehanizmima dijabetesa tip 2, dijabetesnom stopalu, nefropatiji, dijabetesu i reproduktivnoj funkciji, patogenetskim mehanizmima nastanka tipa 1 dijabetesa i dijabetesu i trudnoći. Nastavljene su sesije sa oralnim prezentacijama a održana su i tri sponzorisana simpozijuma. Kao poseban program održana je sesija ''Kako živeti sa dijabetesom''.
 

 
     


  
 
     

U četvrtak, 10. decembra, nastavljene su sesije sa oralnim prezentacijama, održan je simpozijum o urgentnim stanjima u dijabetesu, dijabetesu i javnom zdravlju i nacionalnim programima prevencije i kontrole dijabetesa.


 
 
     
 
 
     


 


 
       
           
     

Svakog dana, osim poslednjeg, u vreme ručka, prikazivani su posteri učesnika.

U holu Sava centra, celim tokom kongresa, bila je postavljena izložba o istoriji dijabetesa ''Od Tebe do tebe'', autora prim dr Miodraga Đorđevića.

 
         
     

 

 
             
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend