Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

45. godišnji sastanak EASD
29. septembar – 2. oktobar 2009.
Beč, Austrija


Ovogodišnji Kongres održan je u bečkom Messe centru i imao je oko 18 000 registrovanih učesnika. Kongresu je prethodio dan kad su farmaceutske kuće održavale svoje satelitske simpozijume a tema koja je dominirala bila je povezanost dijabetesa i malignih tumora. Ovu temu kao glavnu naglasio je i predsednik EASD-a Ulf Smit na ceremoniji otvaranja kongresa a simpozijum na ovu temu pratilo je više od 5000 gliedalaca, od toga vise od hiljadu u holu preko videobima.

  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

     
             
    Kako je celu lavinu započela studija o povezanosti Lantus insulina i karcinoma zaključeno je da ne postoje razlozi da bolesnici prekidaju terapiju ovim insulinom, da su potrebne dalje studije ali da bolesnici treba da znaju da se ovaj problem dalje istražuje.
Dalja istraživanja treba da budu usmerena ka povezanosti metabolizma i pojave kancera, mogućoj nedijabetesnoj upotrebni metformina i tiazolidindiona (neke studije ukazuju na pozitivan efekat metformina na odgovor na polihemioterapiju), ka razumevanju povezanosti insulinske rezistencije i kancera, potrebi za skriningom u rizičnim grupama i ka razrešenju činjenice zašto osobe sa dijabetesom imaju veću smrtnost od kancera.
Kliničke implikacije bile bi povećana pozornost na neke kancere za koje kod osoba sa dijabetesom postoji veći rizik, dalju potvrdu da je metformin lek prve linije u lečenju tipa 2 dijabetesa, kontinuirano praćenje efekata insulinskih analoga kao i da povezanost kancera i dijabetesa treba da otvori vrata novim istraživanjima.
     
          
             
     

     
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend