Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Beograd, 6.-9. marta 2009.
5. kongres interne medicine jugoistočne Evrope


Kongres je održan u hotelu Continental Beograd i gotovo sve grane interne medicine bile su zastupljene. Farmaceutske kuće organizovale su brojne i vrlo korisne satelitske simpozijume. Na dijabetološkoj sesiji imali smo goste iz Holandije.

  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     

Na sesiji o dijabetesu, prof Lalić je izložio strukturu preventivne studije koja se planira za 2009. godinu a gosti iz Holandije razmotrili terapiju tipa 2 dijabetesa svako sa svog stanovišta. Geelhoed-Duijvestijn PHLM izložila je savremena shvatanja medikamentnog lečenja tipa 2 dijabetesa a Elte JWF gorovio je o barijatrijskoj hirurgiji i značaju ovih operacija za poboljšanje glikoregulacije.

Na sesiji od gojaznosti, prof Šumarac govorila je o povezanosti citokina i gojaznosti, prof Edita Stokić o farmakološkoj terapiji gojaznosti, prof Jagoda Jorga o kardiometaboličkim rizicima koje gojaznost nosi a prof Antić o uticaju lekova za dijabetes na telesnu težinu i gojaznost.

Od sponszorisanih simpozijuma treba pomenuti simpozijum o aterosklerozi čiji su moderatori bili prof Ostojić, prof Dinčić i prof Lalić i simpozijum o polineuropatiji koji su održali prof Micić i prof Apostolski.     
         
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend