Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    10. oktobar 2008. Beograd
Prevencija tipa 2 dijabetesa:
dostignuća, problemi i perspektive – internacionalni seminar


U sklopu Nacionalnog programa prevencije tipa 2 dijabetesa na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Srbiji, u hotelu Continental u Beogradu održan je seminar na kome su predstavljena iskustva iz Finske, Nemačke i Španije. Seminaru je prisustvovalo oko 200 učesnika.
  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
  Program Seminara   SADAŠNJE STANJE PODATAKA U PRILOG PREVENCIJI TIPA 2 DIJABETESA
J. Tuomilehto (Helsinki, Finska)

IZAZOVI U PREVENCIJI TIPA 2 DIJABETESA
P. Schwarz (Drezden, Nemačka)

EVALUACIJA PRIMENE PROGRAMA PREVENCIJE
M. Peltonen (Helsinki, Finska)

INTERVENCIJA PROMENOM NAČINA ŽIVOTA:
ULOGA U PREVENCIJI TIPA 2 DIJABETESA

J. Lindstrom (Helsinki, Finska)

IMPLEMENTACIJA PROGRAMA PREVENCIJE TIPA 2 DIJABETESA:
ISKUSTVO IZ ŠPANIJE

R. Gabriel (Madrid, Španija)

RANA DETEKCIJA I PREVENCIJA TIPA 2 DIJABETESA:
NACIONALNI PROGRAM U SRBIJI

N.M.Lalić (Beograd, Srbija)
 
     
          
               
         
      24. septembar 2008. Beograd
Konferencija o predstavljanju nacionalnog programa ''Rana detekcija
i prevencija tipa 2 dijabetesa na primarnom nivou zdravstvene zaštite u Srbiji''


U Sava centru predstavljen je projekat Ministarstva zdravlja i republičke Komisije za dijabetes kojim se planira da, korišćenjem finskog upitnika o faktorima rizika za dijabetes, novoosnovani preventivni centri u domovima zdravlja započnu aktivan skrining na dijabetes kako bi se smanjila učestalost kasnih komplikacija i što veći broj osoba sa dijabetesom uključio u aktivno lečenje. Konferenciju je započeo svojim izlaganjem ministar dr Tomica Milosavljević. Za 10. oktobar najavljeni su gosti iz Finske koji će preneti svoja iskustva u sličnom programu.
     
               
     
 
     
           
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend