Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Vražogrnac, 19. jun 2008.
Predavanje:
ADA - Savremeni pristup lečenju
tipa 2 dijabetesa


Stanovnici ovog sela u blizini Zaječara želeli su prvi da saznaju o čemu se novom pričalo na ADA-i i pred više od 50 slušalaca prim dr Miodrag Đorđević održao je predavanje o savremenom pristupu lečenju tipa 2 dijabetesa uz osvrt na predloge R. DeFronso-a koje je on izložio na Bantingovom memorijalnom predavanju. Diskusuja je bila vrlo duga i interesantna.
  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
           
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend