Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    68. godišnji naučni sastanak - ADA 2008
6-10 jun 2008, San Fancisco, SAD


Ovogodišnji sastanak ADA-e održan je u Moscone Convention Center i imao je više od 14 hiljada registrovanih učesnika iz celog sveta. Program je imao 8 tematskih celina a sastojao se od simpozijuma (10-15 dnevno), aktuelnosti, oralnih prezentacija i poster sesija. Između ostalog prikazane su i dve aktuelne studije, ADVANCE i ACCORD. Bilo je oko 200 izlagača na pratećem sajmu.
  Back ] Up ] Next ]

 
 
         
     
 
     
     
 
     
     

     
             
      Apsolutni hit ovog sastanka bilo je predavanje Ralph-a DeFronso-a, ovogodišnjeg dobitnika Bantingove medalje o pravcima lečenja tipa 2 dijabetesa. On je doveo u sumnju aktuelne preporuke ADA i izneo mišljenje da se terapija dijabetesa tipa 2 mora mnogo ranije i agresivnije zapoceti. U fazi predijabetesa osoba ima uništeno oko 50% beta ćelija a kada se dijabetes ispolji oko 80%. Stoga iznosi mišljenje da bi se terapija dijabetesa odmah morala započeti, pored premene stila života i trojnom terapijom: metformin, tiazolidindion i exenatid (dugodelujući inkretinski analog). Takođe iznosi mišljenje da je granica regulisanosti sa HbA1c od 7% suviše visoka i da treba da se smanji na 6%. ADA, ne samo da se nije našla uvređena zbog dovođenja u sumnju njenih preporuka, već je autoru odobrila budžet kojim bi dokazao svoje tvrdnje.
 
     
     
 

 
     
           
             
      Finalni rezultati ADVANCE studije predstavljaju podršku intenzivnoj glikoregulaciji. Intenzivna strategija da se HbA1c odžava ispod 6,5% u visokorizičnoj grupi osoba sa tipom 2 dijabetesa smanjila je rizik od nastanka ili pogoršanja bubrežne bolesti a nije povećala rizik od kardiovaskularne ili druge smrtnosti. U ovoj studiji smanjeni su i makrovaskularni ishodi ali nisu dostigli statističku značajnost. Rizik od hipoglikemije u toku ove studije bio je vrlo nizak, 0,7% za godinu u intenzivno lečenoj grupi a 0,4% u standardno lečenoj grupi.

     
             
             
  U sklopu sastanka organizovana je, pod pokroviteljstvom NovoNordiska rekreativna trka na 5 km (5K@ADA) u kojoj je učestvovalo 562 trkača i 158 šetača. Miodrag Đorđević osvojio je 78. mesto u šetačkoj grupi.       
             
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend