Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Niš, 8. jun 2007.
Diabetes i srce – seminar Centra za kontinuiranu medicinsku edukaciju


U organizaciji Klinike za kardiovaskularne bolesti i pod rukovodstvom prof dr Miloja Tomaševića održan je jednodnevni seminar sa stotinak polaznika na kome je razmatran značaj dobre regulacije dijabetesa na prevenciju i poboljšanje prognoze kardiovaskularnih događaja. Razmatrano je, takođe, kako dijabetes utiče na terapijske odluke interventnih kardiologa.
  Back ] Up ] Next ]  
         
    PROGRAM RADA SEMINARA ''DIJABETES I SRCE''

8.00 R e g i s t r a c i j a u č e s n i k a

9.00-10.00 U V O D
Dijabetes – faktor rizika za koronarnu bolest srca
Prof. dr Milan Pavlović
Savremeni aspekti terapije dijabetes melitusa tipa 2
Prof. dr Slobodan Antić
Metabolički sindrom – epidemijska bolest savremenog čoveka
Doc. dr Ivan Tasić
Udruženost dijabetesa sa drugim faktorima rizika za koronarnu bolest srca i njihova kombinovana terapija
Mr med. nauka Danijela Đorđević Radojković

10.30-11.30 UTICAJ DIJABETESA NA NASTANAK KORONARNE BOLESTI
Uticaj metaboličkih poremećaja na ubrzanu aterogenezu u dijabetesu
Doc. dr Milica Pešić
Mikroalbuminurija kao marker disfunkcije endotela u dijabetesu
Mr med. nauka Aleksandar Stojković
Inflamacija u dijabetesu – gorivo za ubrzanu aterogenezu
Mr med. nauka Ružica Janković
Karakteristike koronarne bolesti kod bolesnika sa dijabetesom
Dr med. nauka Sonja Šalinger

12.00-13.00 Okrugli sto
"SLATKO SRCE" – SANOFI AVENTIS
13.30-14.30 Okrugli sto – ROCHE


16.00-17.30 SAVREMENA TERAPIJA KORONARNE BOLESTI KOD BOLESNIKA SA DIJABETESOM
Bolesnici sa dijabetesom nemaju istu korist od savremene terapije koronarne bolesti kao ostali koronarni bolesnici
Dr med. nauka Nebojša Krstić
Metabolička kontrola dijabetesa u akutnom koronarnom sindromu
Doc. dr Svetlana Apostolović
PCI ili hirurška revaskularizacija – bolja opcija u terapiji bolesnika sa dijabetesom
Prof. dr Miloje Tomašević
Tromboza stenta neizbegnut rizik kod bolesnika sa dijabetesom
Asist. dr Siniša Stojković
DES ili klasični stentovi – možemo li popraviti prognozu koronarne bolesti kod bolesnika sa dijabetesom?
Asist. dr Goran Stanković

18.00-20.00 TERAPIJA KOMPLIKACIJA DIJABETESA
Dijabetična kardiomiopatija – ishemija ili nešto drugo
Doc. dr Zoran Perišić
Aritmije u dijabetesu
Dr. med. nauka Miomir Ranđelović
Terapija dislipidemije u dijabetesu
Prof. dr Radivoj Kocić
Prevencija oštećenja ciljnih organa u dijabetesu
Dr med. nauka Miodrag Damjanović
Terapije srčane insuficijencije u dijabetesu
Doc. dr Goran Koraćević
Metabolička kontrola dijebetesa – kamen temeljac u terapiji koronarne bolesti kod bolesnika sa dijabetesom
Asist. dr Saša Radenković
     
               
          
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend