Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    15. mart 2007.
Prednosti savremenih insulina:
Izazovi i odgovori u kliničkoj praksi

Prof. Dr. Miroslava Zamaklar -
Savremeni insulini: Normogliemija
i rizik od hipoglikemije

  Back ] Up ] Next ]  
         
     

Terapija u dijabetesu tip 1:
 • Primena insulina sa insulinskom pumpom
 • Primena 4 ili više dnevnih doza insulina
 • Retko samo dve doze bifazičnih insulina
 • Primena insulinskih analoga

Terapija u dijabetesu tip 2:

 • Oralna preparati (mono, kombinacije
 • Kombinacija insulina sa oralnom terapijom
 • Insulin kao monoterapija (jedna ili obično dve doze)
 • Primena insulinskih analoga

Cilj insulinske terapije:

 1. Postići normalne ili skoro normalne glikemije pre i posle obroka
 2. Izbeći česte i teške hipoglikenuje
 3. Izbeći veći porast telesne težine
 4. Obezbediti da bolesnik prihvati i sprovodi terapijuUčestalost hipoglikemija kod tipa 1 dijabetesa

 • Asimptomatska: veoma ceste (2,8-3.3 mmol/l)
 • Simptomatska: 2/nedeljno (2,3-2,5 mmol/l)
 • Ozbiljna: ~ 1 godišnje (<2,2mmol/l + neuroglikopenija - neophodna pomoc drugog lica)
 • Uzrok smrti: u 2-4% bolesnika DM tip 1

Učestalost hipoglikemija kod tipa 2 dijabetesa

 • Ozbiljna: Kod insulinske th: ~10% od DM 1
 • UKPDS tokom 6 g.:
  - METFORMIN: 2.4%
  - SULFONILUREJA: 3.3%
  - INSULIN: 11.2%
 • Uzrok smrti: nije poznat u % (zabeležena tokom th SU)

Faktori rizika za hipoglikemiju u DM:

Višak insulina uz oštećen kontraregulatorni hormonski odgovor
Od odgovora kontraregulatorni hormona na hipoglikemiju zavisi da li će i blaži stepen hiperinsulinemije (neminovan zbog nesavršene farmakokinetike insulinskih preparata) izazvati hipoglikemiju

Faktori rizika za oštećen odgovor kontraregulatornih hormona u DM tip 1 i dugotrajnom DM tip 2:
o Duže trajanje bolesti
o Anamneza ozbiljnih i\ili neprepoznavanja hipoglikemija
o Agresivna th (nizak HbA1c i\ili niske ciljne glikemije)
o Veća doza insulina

GLIKEMIJSKI PRAG za odgovor na hipoglikemiju u obolelih od dijabetesa
U DIJABETIČARA je DINAMIČAN, zavisi od:

 • Hronične kontrole glikemije (HbA1c): loša / striktna
 • Prethodne glikemije: nedavna hipoglikemija
 • Prag je na višim vrednostima glikemije u loše kontrolisanih DM tip 1 i tip 2
 • Prag je na nižim vrednostima glikemije u striktno kontrolisanih DM 1

Ošteċen odgovor kontraregulatornih hormona u DM
- Izostanak odgovora glukagona
- Snižen ili ugašen odgovor adrenalina
? Oštećena glikozna autoregulacija

POVEĆAVA SE RIZIK ZA NASTANAK OZBILJNE HIPOGLIKEMIJE za više od 25 puta tokom agresivne terapije dijabetesa, u odnosu na bolesnike sa ugašenim odgovorom Glukagona ali sa očuvanim odgovorom AdrenalinaNeprepoznavanje hipoglikemija (GUBITAK UPOZORAVAJUĆIH, uglavnom AUTONOMNIH SIMPTOMA)

 • UČESTALOST:
  - 25-50 % bolesnika sa DM 1 UČESTALOST SE POVEĆAVA sa dužinom trajanja bolesti (ZAVISI od METABOLIČKE KONTROLE)
 • MEHANIZAM:
  - SNIŽEN ODGOVOR ADRENALINA za dati nivo hipoglikemije (MOGUĆE i SNIŽENA β-ADRENERGIČKA SENZITIVNOST
  - POVEĆANO PREUZIMANJE GLIKOZE U MOZGU)
 • MOGUĊE POSLEDICE:
  - 6x VEĆI RIZIK ZA NASTANAK OZBILJNE HIPOGLIKEMIJE
  jer izostaju upozoravajući simptomi i adekvatne mereFaktori rizika za hipoglikemiju u DM

 • Oscilacije u resorpcije insulina kao i farmakodinamika pojedinih insulina može kod jedne osobe može dovesti do velikih oscilacija glikemija i do hipoglikemijuUČESTALE HIPOGLIKEMIJE U DIJABETESU MOGU DA SPREČE ODRŽAVANJE EUGLIKEMIJE U VEĊINE BOLESNIKA SA DIJABETESOM

Insulinski analozi koji se sada primenjuju

 • Kratko-delujući
  – insulin Aspart
  – insulin Lispro
 • Srednje-delujući
  – insulin Glargin
  – insulin Detemir
 • Kombinovano dejstvo
  – bifazni aspart insulin

Poželjne osobine Insulinskih analoga

 • Analozi sa povoljnim efektom na PPG:
  – brza absorpcija
  – Peak dejstva koincidira sa peakom absorpcije ugljenih hidrata
 • Bazalni insulinski analozi:
  Sporija i stabilna absorpcija
  – Produženo delovanje
  – Mali varijabilitet dejstvaINITIATE: Hipoglikemije

 • Zabeležena je samo jedna teška hipoglikemijska epizoda u toku studije i to u grupi lečenih sa Glarginom.
 • 43% pacijenata lečenih sa NovoMix® 30 su imali najmanje jednu minornu hipoglikemijsku epizodu (glikemija<3.1 mmol/l) kao i 16% lečenih sa Glarginom.

Studija 1-2-3:
Kumulativni procenat pacijenata koji su postigli ciljni HbA1c (Baseline HbA1C was 8.6%)

     
             
     
  HbA1C ≤ 6.5
(AACE, IDF goal)
HbA1C < 7%
(ADA goal)
OD 21% 41%
BID 52% 70%
TID 60% 77%
     
             
     
  Faza 1
OD
Faza 2 BID Faza 3 TID
Učestalost
teških hipoglikemiskih epizoda*
0.13 0.15 0.13
Učestalost minornih hipoglikemijskih epizoda** 15 22 12
Teške noćne hipoglikemijske epizode 0 0 0
     
             
      Nema korelacije izmedju hipoglikemija i broja injekcija

Poželjne osobine Insulinskih analoga
 • Analozi sa povoljnim efektom na PPG:
  – brza absorpcija
  – Peak dejstva koincidira sa peakom absorpcije ugljenih hidrata
 • Bazalni insulinski analozi:
  Sporija i stabilna absorpcija
  – Produženo delovanje
  – Mali varijabilitet dejstva

Glavne prednosti insulinskih analoga u odnosu na insulin

 • Bolja predvidivost i stabilnost farmakokinetike ( manja varijabilnost efekata kod jedne osobe i izmedju osoba)
 • Ovo obezbedjuje fleksibilan i stabilan efekat na glikemije našte, PPG i na HbA1c
 • Učestalost hipoglikemija manja
     
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend