Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    15. mart 2007.
Prednosti savremenih insulina:
Izazovi i odgovori u kliničkoj praksi

Prof dr Pavle Pantelinac –
Kontrola glikemije u dijabetesu:
ciljevi i realnost

  Up ] Next ]  
         
  Dobra glikoregulacija je odlučujuća u prevenciji dijabetesnih komplikacija   

Ovo dokazuju mnoge studije:
 • Diabetes Control and Complications Trial (DCCT)
 • United Kingdom Prospective Diabetes Study (UKPDS)
 • Stockholm Diabetes Intervention Study (SDIS)
 • The Kumamoto Study
 • Druge studije

     
             
  Kako i koliko se postižu ciljne vrednosti u praksi?  Pitanja
 • Zašto dijabetesni bolesnici ne postižu željene terapijske ciljeve?
 • Da li je postizanje ciljeva preporučenih u kliničkim studijama moguće u praksi?
   
     
  Preduslovi za uspešno lečenje dijabetesa  
 1. Pravilan način ishrane (dijetoterapija)
 2. Primena fizičke aktivnosti
 3. Pravilno odabrana medikamentska terapija
 4. Edukacija i kooperabilnost bolesnika
 5. Dobra (samo)kontrola glikemija i HbA1c

Greške mogu biti na bilo kojem nivou, što dovodi do nezadovoljavajuće glikoregulacije i odgovarajućih posledica!
 

     
  Lečenje tipa 2 dijabetesa - integrisani pristup
u lečenju
  Korigovati:
 • Glikemiju (glikoznu trijadu):
  - Glikemiju našte
  - PP porast glikemije i
  - Oscilacije HbA1C
 • Komorbiditete metaboličkog sindroma: insulinsku rezistenciju,
  - gojaznost,
  - hipertenziju,
  - dislipidemiju,
  - hiperkoagulaciju,...

DINAMIKA U MEDIKAMENTSKOJ TERAPIJI TIPA 2 DIJABETESA

 • MONOTERAPIJA ORALNIM ANTIDIJABETESNIM SREDSTVOM (OADS)
 • KOMBINOVANA TERAPIJA OADS
 • PRAVOVREMENO UVOĐENJE INSULINSKE TERAPIJENAJČEŠĆE GREŠKE KOD TIPA 2 DIJABETESA

 • zanemareni faktori rizika i prevencija tipa 2 DM
 • kasna dijagnoza tipa 2 DM
 • nedovoljno aktivno lečenje i kontrola bolesti
  - nedovoljna saradnja bolesnika
  - sporo kretanje kroz terapijski algoritam
  - strah i pacijenata i lekara od nove terapije
  - retke kontrole / samokontrole
  - nedovoljno često određivanje pp glikemija i HbA1c
  - dugo tolerisanje asimptomatskih hiperglikemija
    (posebno pp hiperglikemija)

KASNO UVOĐENJE MONOTERAPIJE I KOMBINOVANE TERAPIJE OADS

 • 9416 bolesnika sa prvim propisivanjem OADS
 • Prosečna vrednost HbA1c 8.4% (kod 67% HbA1c >7.0%)
 • Dodavanje drugog OADS pošto je HbA1c bio u proseku 240 dana iznad 8.0%.
   
     
  Oblici terapije oralnim antidiabeticima   I. MONOTERAPIJA
 • uspešna u početku
 • dosta brza pojava sekundarnog zatajivanja terapijskog efekta
 • skromniji terapijski učinak od kombinovane terapije

II. KOMBINOVANA TERAPIJA

 • efikasniji i dugotrajniji terapijski učinak od monoterapije zbog šireg spektra delovanja
 • bolji učinak uz manje doze (aditivni efekat)
 • manje sporednih efekata
 • bolja podnošljivost
 • mogućnost: dva preparata u jednoj tableti
  Primer: metformin + glibenklamid ili metformin + gliklazid,...

NAPOMENA: Uvesti kombinovanu terapiju i pre dostizanja maksimalne
monoterapijske doze.

Prepreke za postizanje dobre glikoregulacije pomoću OAD

 • Progresivno slabljenje funkcije beta-ćelija i rast hiperglikemije
 • Ograničene mogućnosti monoterapije
  – ne zaustavlja progresiju bolesti
  – ne deluje na oba poremećaja
  (na insulinsku sekreciju i insulinsku rezistenciju)
 • “Mane” kod kombinovane terapije OAD
  - potreba multiple terapije (polipragmazija i netačno uzimanje terapije)
  - takođe ne zaustavlja progresiju bolesti
   
     
  Slabljenje sekretorne funkcije beta-ćelije pankreasa i posledice   ß-ćelijska insuficijencija i potreba uvođenja insulinske terapije u lečenje tipa 2 dijabetesa
 • Tokom vremena progredira deficit insulinske sekrecije i nastaje insulinopenija i posledična hiperglikemija
 • Zato insulin treba pravovremeno uvesti u terapiju
 • Odabrati odgovarajući režim terapije i vrstu insulinskog preparata
 • Kod većine bolesnika treba obezbediti i bazalnu i prandijalnu nadoknadu insulina
 • - bazalna insulinizacija + OAD
 • - premiksovan insulin ili analog
 • - bazalno - bolusna insulinizacija (IKIT)
 • Podešavati dozu insulina dok se ne postigne željeni cilj

Razlozi zbog kojih bolesnik odlaže početak insulinske terapije

 • Nepoverenje u odluku lekara
 • Strah od igala
 • Strah od hipoglikemije
 • Socijalne poteškoće i “žigosanje” obolelog
 • Strah od gubitka posla
 • Osećanje “manje vrednosti” i “veoma bolesnog”
 • Odlaganje: “Dajte mi još tri meseca, biće bolje”

Lekarske barijere za započinjanje insulinske terapije

 • Neadekvatan momenat i uslovi za edukaciju i uvođenje insulinske terapije
 • Zabrinutost zbog moguće hipoglikemije
 • Zabrinutost oko bolesnikove sposobnosti i saradnje
 • Insulin se koristi kao “poslednje sredstvo”
 • “Pokušajmo još bez insulina, ali uz striktnu dijetu”
 • Odlaganje: “Daću vam još jednu šansu”

TERAPIJSKE CILJEVE U PRAKSI JE MOGUĆE POSTIĆI
AKO SE ODABERE PRAVA TERAPIJA U PRAVO VREME


 


Zaključci studija

 • Glikemijska kontrola je od ključnog značaja u prevenciji dijabetesnih komplikacija
 • Glikemijska kontrola se vremenom pogoršava
 • Insulinska terapija se uvodi uglavnom dosta kasno
 • Kliničke studije pokazuju da se primenom odgovarajućih terapijskih algoritama mogu dostići ciljne vrednosti HbA1c
 • Opservacione studije pokazuju da se poboljšanje vrednosti HbA1c može bezbedno postići u svakodnevnoj praksi korišćenjem insulinskih analoga.
   
     
  Rezime   Da bi se postigao terapijski cilj u lečenju dijabetesa potrebni su:
 • Primena odgovarajuće nemedikamentske terapije
 • Pravovremeno uvođenje medikamentske terapije:
  a) monoterapije OAD
  b) kombinovane terapije OAD
  c) insulinske terapije
 • Podešavanje terapije dok se ne dostigne terapijski cilj
 • Kooperabilnost i upornost bolesnika i upornost lekara
     
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend