Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    26. maj (subota) 2007. Sombor,
Zdravstveno vaspitanje u savremenoj osnovnoj školi

Pedagoški fakultet u Somboru po prvi put organizuje stručnu konferenciju o zdravstvenom vaspitanju u savremenoj osnovnoj školi, sa ciljem da se reformom u školstvu potencira zdravstveno vaspitanje
i u osnovnoj školi i na pedagoškim (učiteljskim) fakultetima, te da se promoviše javno zdravlje ne samo kao sastavni deo prosvete i zdravstva, već i porodičnog, društvenog i privrednog života.

Kontakt i informacije:
Pedagoški fakultet u Somboru:
Prof. dr Stojan Berber
063/506-340
E-mail: berbers@so.sbb.co.yu
Zavod za zaštitu zdravlja u Somboru:
Prim. dr Liljana Sokolova-Đokić
Marina Redžepovski
Tel. 025/ 225-55
E-mail: higijena@so.sbb.co.yu
  Back ] Up ] Next ]  
         
  Teme skupa  

• Zdravstveno vaspitanje kroz istoriju školstva
• Đorđe Natošević i nastava zdravstvenog vaspitanja
• Učitelj i zdravstveno vaspitanje
• Uloga lekara u zdravstvenom vaspitanju u osnovnoj školi
• Zdravstveno vaspitanje kao interdisciplinaran predmet
• Biologija i zdravstveno vaspitanje
• Zdravstveno vaspitanje u okviru fizičkog vaspitanja
• Savremena higijenska osnovna škola
• Lična higijena učenika osnovne škole
• Ishrana učenika osnovne škole
• Droga i osnovna škola
• Školski policajac: da ili ne
• Pušenje i osnovna škola
• Alkohol i osnovna škola
• Polno vaspitanje deteta i osnovna škola
• Najčešće bolesti učenika osnovne škole
• Prevencija zdravlja učenika osnovne škole
• Zdravstveno vaspitanje i učenici sa posebnim potrebama
• Zdravstveno vaspitanje u domovima učenika
• Saradnja osnovne škole i zdravstvene službe
• Roditelji učenika i zdravstveno vaspitanje
• Predškolsko zdravstveno vaspitanje i osnovna škola
• Nastavni planovi i programi zdravstvenog vaspitanja na učiteljskim fakultetima
• Programi zdravstvenog vaspitanja u nastavi osnovne škole
• Vannastavne aktivnosti u osnovnoj školi i zdravstveno vaspitanje
• Vanškolska nastavna aktivnost i zdravstveno vaspitanje
• Osnovnoškolsko zdravstveno vaspitanje i zdravlje nacije
 
    Preuzmite Zaključke (7kB)  
  Organizacija rada   - plenarna izlaganja
- poster sekcije
 
     
  Jezik Konferencije   Srpski i engleski
 
     
  Dostava radova i rokovi   Prijave radova treba dostaviti do 15. marta 2007, a radove ili abstrakte do 1. aprila 2007.
 
     
  Publikovanje radova   Radove i abstrakte slati na adresu:
e-mailom: id@ucf.so.ac.yu
(Izdavačka delatnost – Rastko Gajić),
a CD poštom:
Konferencija o zdravstvenom vaspitanju,
Pedagoški fakultet,
Podgorička br. 4, 25000 Sombor.

Svi prihvaćeni radovi će biti štampani u zborniku radova i sažetaka. Radovi i abstrakti treba da su napisani na srpskom ili engleskom, složeni u A4 format, margine 2,5 cm, jedan prored, font ²Times New Roman² 12 pt. Abstrakte prevesti i na engleski. Veličina abstrakta da ne premaša jednu stranicu teksta, a rad ne više od šest strana.
 
     
  Kotizacija   Kotizacija je 2.500 din. (ili za inostranstvo 30 Eur) .
Kotizaciju treba uplatiti (za Konferenciju o zdravstvenom vaspitanju) na sledeći račun:
Pedagoški fakultet u Somboru
840-1136666-68
Kotizacije su oslobođeni penzioneri i studenti.

Organizacioni odbor će poslati pozivnicu učesnicima kojima je ista neophodna radi regulisanja putnih troškova ili viza.
     
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend