Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    28. novembar 2006.
Medija centar Beograd

IZVEŠTAVANJE
O ZDRAVSTVU I FARMACIJI
 • Okrugli sto
 • Sesije:
  • Etički i zakonski okvir izveštavanja o zdravstvu i farmaciji
  • Mogućnosti unapređenja izveštavanja
 • Usvojen je rezime sastanka i preporuke.
  Back ] Up ] Next ]  
         
      Rasprava na okruglom stolu o izveštavanju o zdravstvu i farmaciji u Medija centru 28. novembra 2006. ukazala je na neophodnost daljeg unapređivanja ove oblasti, kao i na neophodnost saradnje svih zainteresovanih strana – medija, zdravstvenih vlasti i institucija, farmaceutskih kuća, udruženja pacijenata i drugih aktera.
Učesnici su, između ostalog, ukazali na sledeće:
 • Prilikom izveštavanja o zdravstvu i farmaciji potrebno je voditi računa o razlici između informisanja i reklamiranja;
 • Postojeća zakonska regulativa dozvoljava ne samo informisanje, nego i reklamiranje pod određenim uslovima, ali je potrebna njena dalja liberalizacija. Potrebno je pronaći i precizno odrediti pravu meru između prava javnosti da bude obaveštena i zaštite građana od dezinformisanja, odnosno obmanjujućeg oglašavanja;
 • Informisanje javnosti, u skladu sa novinarskim pravilima, jeste deo prava javnosti da zna i kao takvo obaveza je medija. Unapređivanje rada medija, koje između ostalog podrazumeva dodatnu novinarsku obuku, uključuje bolje i za njihovu publiku kvalitetnije informisanje o ovim temama;
 • Sve uključene struke – novinarska, lekarska i farmaceutska – imaju snažnu etičku komponentu i moraju se pridržavati profesionalnog morala, zbog izuzetne osetljivosti oblasti o kojoj je reč. Posebno je značajno suprotstaviti se slučajevima pokušaja skrivenog reklamiranja.

Učesnici skupa posebno ističu neophodnost maksimalne otvorenosti državnih i drugih institucija i organa za sve informacije o ovoj temi. Neophodno je maksimalno podržati praksu društvene odgovornosti kompanija, kako farmaceutskih, tako i drugih, koje svoju društvenu ulogu mogu da ostvare upravo u oblasti javnog zdravlja. Istaknuta je potreba da se maksimalno podrži razvoj udruženja pacijenata, čija je uloga ne samo u informisanju, nego i u ukupnom zdravstvenom sistemu, izuzetno važna, a kod nas nedovoljno razvijena. Istovremeno, učesnici skupa izražavaju zahvalnost Medija centru na organizaciji i kompaniji Merk, Šarp i Dom (MSD – Merck, Sharp & Dohme) na podršci ovom skupu, u nadi da će se nastaviti rad na unapređivanju izveštavanja u zdravstvu.
 

     
          
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend