Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

DIABETES ZAJEČAR

Društvo za borbu protiv dijabetesa - Zaječar

     
         
 

  Me – Dij vam predstavlja
Ambulanta za dijabetes Zdravstvenog centra u Zaječaru

SVEOBUHVATNA PAŽNJA POSVEĆENA OBOLELIMA
Mr sc dr Miodrag Đorđević


Opština Zaječar ima oko 65 hiljada stanovnika i nalazi se na istoku Srbije, pored bugarske granice. Zaječar je poznat po gitarijadi koja već 40 godina neguje srpski rok ali i po Felix Romuliani, kasno antičkom lokalitetu, koga je naša zemlja kandidovala za listu svetske baštine u 2007. godini. Polovina građana živi u urbanoj sredini dok je polovina seosko stanovništvo koje ponekad, zbog lošeg saobraćaja, ima znatnih problema da dospe do zdravstvene službe. Zbog negativnog prirodnog priraštaja, između dva popisa broj stanovnika smanjen je za 10% a demografska piramida obrnuta je.

Jedinstvena celina

Zdravstveni centar u Zaječaru funkcioniše kao jedinstvena celina. Dom zdravlja je u blizini Bolnice i u svim specijalističkim ambulantama rade doktori iz Bolnice (izuzetak je samo opšta medicina, medicina rada i fizijatrija). Na sličan način organizovana je i dijabetološka zaštita. Dijabetološka amulanta definisana je kao odvojena celina još 50-ih godina i u njoj je radio doajen zaječarske interne medicine dr Gruja Milutinović a zatim dr Vukica Tufegdžić pa dr Ljubinka Nikolić. Kada je otvoren novi Dom zdravlja početkom sedamdesetih godina, formirana je nova kartoteka i u nju je do sada upisano oko 4500 osoba. U svakom slučaju, dijabetologijom su se uvek bavili specijalisti interne medicine. 2002. godine ambulanta za dijabetes fizički se odvaja od internističke ambulante, mada organizaciono pripada internističkoj službi. Tada se u tim uključuje i pedijatar (do tada pedijatri su decu sa dijabetesom lečili u dečijem Dispanzeru)
Aktuelna ambulanta za dijabetes ima dvojicu internista, prim. Mr sc. Dr Miodraga Đorđevića i mr sc. Dr Aleksandra Aleksića kao i pedijatra i subspecijalistu endokrinologa dr Bratimirku Jelenković. U ambulanti radi dijetetičar (Slobodanka Aleksić), sestra edukator (Momirka Vasković) i administrator (medicinka sestra Vesna Vitanović).

Početak u ambulanti opšte medicine

Osobe sa dijabetesom obično se dijagnostikuju u ambulantama opšte medicine ali se po pravilu odmah upute dijabetologu. Svakoj osobi se otvara karton, mere antropometski parametri i ordinira adekvatna terapija. Kada se uspostavi željena glikoregulacija, zakazuju se redovni kontrolni pregledi (najmanje jednom godišnje) dok se terapija prepisuje ili u ambulanti za dijabetes ili u opštoj medicine (osim insulina).Od 1989. godine obavezno se radi i postpandijalna glikemija a osobama na insulinskoj terapiji i glikemijski profili uz posebnu pažnju na noćne glikemije. Glikoregulacija obično se radi ambulantno ali se po potrebi bolesnik hospitalizuje (kako doktori koji rade u ambulanti rade i na internom odeljenju obično se prijem zakaže i bolesnici primaju bez čekanja). Široka rasprostranjenost glukomera smanjila je potrebu za hospitalizacijama ali i dalje neki bolesnici više vole da započnu insulinsku terapiju uz kontrolu doktora. Oko 15% hospitalizovanih bolesnika u zaječarskoj Bolnici ima dijabetes i većina se u toku bolničkog lecenja prevodi na insulinsku terapiju (obično u 4 doze ili infuzijom ako je uzimanje hrane otežano) i ovu terapiju takođe isključivo ordiniraju dijabetolozi. Od 1996. godine radi se rutinski skrining na gestacioni dijabetes i posle petogodišnjeg praćenja broj novorođenčadi težih od 4 kg smanjen je sa oko 11% na oko 6%.

Potpuna kontrola u ambulanti za dijabetes

Od 1996. godine, insulin se gotovo isključivo prepisuje u ambulanti za dijabetes pa postoji potpuna kontrola nad potrošnjom insulina. U 2005. godini je skoro 100% bolesnika na PEN terapiji i to trećina na intenziviranoj a skoro trećina na insulinskim analozima. Filijala fonda zdravstva iz Zaječar ima razumevanja za potrebe osoba sa dijabetesom jer je adekvatna terapija znatno smanjila dijabetesne komplikacije. Godinama unazad od svih bolesnika na hemodijalizi 1-2 ima dijabetes koji leči insulinom što je znatno manje nego što se očekuje na broj od 30-50 osoba hroničnoj dijalizi. Broj dijabetesnih amputacija upola je manji od broja aterosklerotskih što takođe ukazuje da je dobra regulacija pokazala dobre rezultate u prevenciji ove komplikacije. Nažalost, ne postoji registar legalno slepih osoba pa naš utisak da je broj osoba koji zbog retinopatije izgubi vid mali ne može se objektivno prikazati.

Redovne specijalističke kontrole

Planirano je da se svi bolesnici jednom godišnje upućuju kod oftalmologa, da im se radi lipidogram, pregled urina i meri krvni pritisak ali nazalost ispostavilo se da se tek polovima bolesnika obuhvati takvom akcijom. Zbog toga je od početka 2006. godine u tim uvrštena sestra edukator koja osim što edukuje osobe sa dijabetesom brine o njihovim godišnjim pregledima. Baza podadaka DiabNet u koju su upisani svi bolesnici znatno pomaže u organizaciji godišnjih pregleda. Očekuje se da u 2006. godini bar 70% registrovanih ima potpun godišnji pregled.

Krajem 2005. godine registrovano je Društvo za borbu protiv šećerne bolesti a ubrzo i web site: www.diabetes.org.yu na kome se prate aktivnosti na promociji dijabetesa u Zaječaru. Sajt se inovira prosečno 2 puta mesečno. Treba naglasiti i dobru saradnju sa lokalnim medijima. Dijabetolozi nekoliko puta godišnje gostuju na televiziji Zaječar, koja se gleda u celoj Timočkoj Krajini i posle svake emisije javi se destak novih bolesnika više nego što se očekuje.
     
             
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend