Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Oboljevanje od gestacionog diabetesa u Opštini Zaječar u petogodišnjem periodu (1998-2002)

Miodrag Ž Đorđević, Ljiljana Jovanović, Bratimirka Jelenković
i Vesna Đorđević-Lalošević

     
           
             
      Definicija
Gestacioni diabetes mellitus je intolerancija na glukozu koja se prvi put javlja u toku trudnoći.
     
             
      Patofiziologija
 • Najblaža forma deficta insulina - trudnica ima normalnu preprandijalnu glikemiju dok se postprandijalno javlja skok glikemije
 • Umeren deficit insulina - jutarnja hiperglikemija i dalji rast postprandijalne glikemije
 • Najteža forma - insulinozavisan diabetes mellitus
     
             
      Uticaj hiperglikemije na plod
 • Prvi trimestar - rana intrauterina retardacija rasta i malformacije (hranom uzrokovana teratogeneza)
 • Drugi trimestar - oštećenje CNS-a (poremećaj ponašanja, smanjena inteligencija)
 • Treći trimestar - proliferacija fetalnih adipocita, mišićnih ćelija, pankreasnih beta ćelija i neuroendokrinog sistema
   
Dijagnoza - kriterijumi
 • O’Sullivan & Mahan - 1964
 • National Diabetes Data Group - 1977
 • Carpinter & Coustan - 1982
 • WHO - 1985
   
Dijagnoza GDM u dve faze
 • Screening test sa 50 g glukoze (test je pozitivan ako 1 sat po uzimanju glukoze glikemija bude veća od 7,8 mmol/l
 • Dijagnozu postavlja OGTT sa 100 g glukoze

Dijagnoza GDM posle OGTT-a (100g)

glikemija Carpenter & Coustan NDDG
preprandijalno 5.3 5.8
1. sat 10.0 10.6
2. sat 8.6 9.2
3. sat 7.8 8.1
     
             
      Dijagnoza GDM posle OGTT-a (75 g)
 
glikemija Vrednost
preprandijalna 5.3
1. sat 10.0
2. sat 8.6
     
             
             
      Modifikacija kriterijuma za dijagnozu DGM
 • Jutarnja glikemija veća od 5,3 mmol/l
 • Glikemija posle OGTT-a (50g glukoze) veća od 7,8 mmol/l
     
             
  Oboljevanje od gestacionog diabetesa u Opštini Zaječar        
             
  Primenjena terapija        
             
  Način porođaja        
             
  Ishod porođaja        
      legenda:
- (6) porođajna težina veća od 4kg
- (6) porođajna težina manja od 3kg
- (3) blizanci
- (2) prerano rođene bebe


- (15) rođene u terminu, normalne por. težine
- (1) prerano rođene, veće prodajne težine
- (4) smrt novorođenčeta
     
             
             
      Rešenje problema GDM
 • 4. Internacionalna konferencija radne grupe za GDM - privremene smernice
 • HAPO studija (Hiperglikemija i neželjeni ishodi trudnoće)
   
HAPO studija
 • Cilj - definisati jedinstvene internacionalne kriterijume za detekciju trudnoća koje su pod rizikom zbog hiperglikemije
 • Ispitanice - obuhvaćeno je 25 000 trudnoća
 • Metod - prati se mnoštvo ishoda koji se smatraju nepovoljnim
 • Trajanje studije - 5 godina
     
             
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend