Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Oči i šećerna bolest

Predavanje povodom Svetskog dana dijabetesa, 14. novembra 2002.
Miodrag Ž. Đorđević, Suzana Redžić
Zdravstveni centar Zaječar

     
           
             
    Šta je to diabetes mellitus?
Hronično stanje koje nastaje kao posledica smanjenog stvaranja ili smanjenog dejstva insulina u organizmu. Bez insulina naš organizam ne može da koristi glikozu kao izvor energije:
 • Hrana - glukoza - energija
 • Insulin = hormon koji omogućava organizmu da koristi glukozu
 • Diabetes mellitus - povišen nivo glukoze u krvi

Diabetes mellitus tip 1
Autoimuna bolest. Pankreas ne stvara dovoljno insulina. Terapija insulinom je neophodna za preživljavanje bolesnika.

 • Bolest počinje naglo
 • Ima izražene tegobe
 • Javlja se u svim životnim dobima
 • Većina dece dijabetičara ima ovaj tip dijabetes

Diabetes mellitus tip 2
Sindrom insulinske rezistencije. Iako insulina ima dovoljno ćelije na njega loše reaguju. Može se preživeti i bez insulinske terapije.

 • Bolest počinje vrlo sporo i podmuklo
 • Nema izraženih tegoba
 • Počinje obično u srednjoj životnoj dobi
 • Oboljevaju obično osobe koje imaju diabetes u porodici slabo fizički aktivne i povišene telesne težine

Komplikacije diabetes mellitusa

 • Rane komplikacije
  - Hipoglikemija
  - Diabetesna ketoacidoza
  - Hipeosmolarno neketoično stanje
 • Kasne komplikacije
  - Mikrovaskularne
  - Makrovaskularne

Kasne komplikacije diabetes mellitusa

 • mikrovaskularne
  - retinopaija
  - neuropatija
  - nefropatija
 • makrovaskularne
  - cerebrovaskularne
  - koronarne
  - perfiernovaskularne

Značaj dobre glikoregulacije za izbegavanje i odlaganje komplikacija

 • DCTT studija završena u US 1993. godine
  - Obuhvatala 1441 osobu sa tipom 1 diabetesa
  - Ispitanici praćeni od 4-10 godina
  - Upoređivana konvencionalna i intenzivirana terapija
 • UKPDS studija završena u Velikoj Britaniji 1998. godine
  - Prospektivno praćena velika grupa osoba sa tipom 2 diabetesa
  - Korišćena je kako insulinska tako i terapija oralnim sredstvima

Idealna regulacija regulacija glikemije:

 • pre obroka: 5.1-6.5
 • posle obroka: 7.6-9.0
 • pre spavanja: 6.0-7.5
     
  Kada uputiti osobu sa dijabetesom kod očnog doktora?
 
 

Preporuka Nacionalnog vodiča kliničke prakse, 2002.

 • Sistematska godišnja kontrola kod svih obolelih
 • Osobe sa tipom 2 dijabetesa od trenutka postavljanja dijagnoze
 • Osobe sa tipom 1 dijabetesa od 12. godine, kod odraslih 3 godine po postavljanju dijagnoze
     
             
      Šta obuhvata pregled očnog doktora?       
             
      Kakav je pregled već registrovanog dijabetičara?      
               
      Koje se promene odvijaju na retini kod osoba sa dijabetesom?
 
       
           
               
      Koje su još posledice promena kapilarnog zida?        
           
               
           
               
           
               
               
      Kako se procenjuje težina dijabetesne retinopatije?

Na koje vreme treba kontrolisati oftalmološki osobe sa retinopatijom?
- Preporuka American Academy of Ophtalmology, 1994.
- Preporuka Nacionalnog vodiča kliničke prakse Srbije, 2002.

 • Bez retinopatije ili minimalana neproliferativana - 12 meseci
 • Blaga neproliferativna retionopatija - 9 meseci
 • Umerena neproliferativna retinopatija - 6 meseci
 • Ozbiljna neproliferativna (preproliferativna) - 4 meseca
 • Proliferativna retinopatija - 2-3 meseca
 • Klinički značajan makularni edem - 2-4 meseca

Koji su faktori rizika koji utiču na pojavu i razvoj retinopatije?
Osobe sa više faktora rizika imaju veći rizik za razvoj dijabetesnog retinalnog oboljenja

 • Loša glikoreguklacija
 • Povišen krvni pritisak
 • Trajanje dijabetesa
 • Mikroalbuminuria i proteinuria
 • Povišeni trigliceridi
 • Snižen hematokrit
 • Trudnoća

LEČENJE

     
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend