Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Diabetes mellitus i kardiovaskularne bolesti

Predavanje povodom Svetskog dana dijabetesa, 14. novembra 2001.
Miodrag Ž Đorđević, Zdravstveni centar Zaječar

     
           
             
    Hronične masovne nezarazne bolesti:
 • kardiovaskularne bolesti
  - koronarna bolest
  - cerebrovaskularne bolesti
  - hipertenzija
  - ishemijska bolest donjih ekstremiteta
 • maligne bolesti
 • diabetes mellitus
 • mentalne bolesti
 • hronične obstruktivne bolesti

Komplikacije diabetes mellitusa:
 • akutne
  - hipoglikemija
  - diabetesna ketoacidoza
  - hiperosmolarno neketotično stanje
 • hronične
  - mikrovaskularne
  - makrovaskularne

Kasne komplikacije diabetes mellitusa:
 • mikrovaskularne
  - retinopatija
  - nefropatija
  - neuropatija
 • makrovskularne
  - cerebrovaskularna bolest
  - koronarna bolest
  - periferna vaskularna bolest

Ciljevi St Vincet deklaracije:
 • smanjiti novonastalo slepilo zbog dijabetesa za trećinu
 • smanjiti terminalnu bubrežnu insuficijenciju za trećinu
 • smanjiti amputacije zbog dijabetesa za polovinu
 • redukovati morbiditet i mortalitet od koronarne bolesti intenzivnim programima redukcije faktora rizika
 • postići da trudne dijabetičarke dostignu ishod sličan zdravim ženama
 
     
  Diabetes mellitus, proračunato po regionima (1995-2025)  
     
             
  Oboljevanje od šećerne bolesti u Opštini Zaječar        
             
  Makrovaskularne komplikacije u Opštini Zaječar u 2000. godini        
             
  Polna struktura        
             
  Proporcija bolesnika sa novootkrivenim diabetes mellitusom        
             
  Prosečna životna dob bolesnika        
             
  Prosečna dužina bolničkog lečenja        
             
             
      Da bi sa postigli ciljevi St Vincet deklaracije neophodna je koordinirana akcija
 • Zdravstvene službe
 • Šire društvene zajednice
 • Osoba sa dijabetesom, njihovih rođaka i prijatelja

Zdravstvenu službu prilagoditi obimu problema:
 • formirati efikasan registar oboljevanja i komplikacija dijabetesa
 • dobrom organizacijom kontrolnih pregleda, patronažnog praćenja i kućnog lečenja u što većeg broja obolelih postići dobru glikoregulaciju
 • aktivnim pretraživanjem populacije rano otkrivati dijabetes
 • kod svih obolelih sprovoditi screening na mikrovaskularne i makrovaskularne komplikacije
 • efikasno lečiti komplikacije dijabetesa

Širu društvenu zajednicu angažovati u dobavljanju resursa i političke podrške za preventivni rad.

Osobe sa dijabetesom, njihove rođake i prijatelje uključiti u programe edukacije i samokontrole dijabetesa.

REŠENJE JE U PREVENCIJE

Mnogi problemi sa srcem i krvnim sudovima
mogu se izbeći ako se znaju faktori rizika:
 • Povišen holesterol
 • Povišen krvni pritisak
 • Gojaznost
 • Dijabetes i povišen šećer u krvi
 • Pušenje duvana
 • Smanjena fizička aktivnost

Zdrav način života
Zdravim načinom života mogu se izbeći promenljivi faktori rizika:

 • Umerena ishrana
 • Fizičko vežbanje
 • Dobra kontrola dijabetesa
 • Izbegavanje pušenja
 • Aktivan društveni život
   
     
  Piramida ishrane        
             
             
      Fizička aktivnost

Fizička aktivnost poboljšava kondiciju, sagoreva kalorije, redukuje masnoće i pomaže kontroli telesne težine. Kod osoba sa dijabetesom snižava šećer u krvi.
 • Preporučuje se 30 minuta umerene do intenzivne fizičke aktivnosti na dan
 • Može i tri puta dnevno po 10 minuta
     
             
    Dobra regulacija dijabetesa

Najvažnije je da lekarski saveti budu u skladu sa stanjem pacijenta:

 • Kontrola šećera u krvi
 • Kontrola krvnog pritiska
 • Kontrola nivoa holesterola u krvi
 • Kontrola telesne težine
 • Kontrola očiju, stopala i bubrega

Nemojte pušiti duvan

Pušenje je značajno izbačeno kao navika u razvijenim zemljama ali se povećava u nerazvijenim zemljama.
Ne pušiti ili prekinuti pušenje od prvorazredne je važnosti u prevenciji bolesti srca i krvnih sudova čak i ako ste pušili vrlo dugo

Aktivan društveni život

Aktivan društveni život, relaksacija sa prijateljima od vitalnog je značaja za svakog od nas.
Ako imate dijabetes od posebne je važnosti da vaša porodica i prijatelji znaju kakve zahteve ima vaše lečenje da bi ih uzeli u obzir.

     
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend