Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
 

  O Sekciji

 

Sekcija za promociju zdravih stilova života
Medicinske škole u Zaječaru

2009/2010. školska godina

 
       
  I u novoj školskoj
2009/2010. godini
  Sekcija za promociju zdravih stilova života Medicinske škole u Zaječaru 2009/2010.

U prethodnoj školskoj godini, prvi put su polaznici Sekcije učestvovali u jednom vrlo zahtevnom projektu. Posle pohađanja kursa o edukaciji dece zdravim stilovima života i Kampa na kome su uvežbali radionicu ''Dijabetes'', polaznici Sekcije održali su radionice osnovcima i uz njihovu pomoć anketirali građane Zaječara o rizicima za nastanak dijabetesa. U narednoj školskoj godini očekuje nas analiza dobijenih rezultata i u sklopu toga kurs ''Kako pripremiti i napisati stručni ili naučni rad'' a zatim i kurs o edukaciji odraslih osoba ''Prevencija i lečenje komplikacija dijabetesa''.
 
       
      Prikaz projekta ''Da li naši rođaci i prijatelji imaju dijabetes''

Grupa edukatora iz Zaječara koji su, tokom 2009. godine, uradili projekt detekcije rizika za dijabetes u Zaječaru prikazali su radionicu u OŠ ''Sutjeska'' u Zemunu. Projekat koji je urađen u Zaječaru sastojao se iz radionice ''Dijabetes'' kojom su edukatori učenike osnovnih škola upoznavali sa tim šta je to dijabetes i kako se tip 2 dijabetesa može izbeći ili odložiti a onda učenicima delili upitnike za testirane na rizike kojima bi oni testirali odrasle osobe sa kojima su bliski. Ovom prilikom, radionica je urađena iz dva dela i u drugom delu đaci su zajedno sa radioničarima bodovali upitnike i analizirali rizike svojih bliskih odraslih osoba. Radionica je jako lepo prihvaćena a đaci su se radovali olovkama koje smo im poklonili zahvaljujući kompaniji NovoNordisk. (ceo prilog)


 

 
       
  Prikaz projekta ''Da li naši rođaci i prijatelji imaju dijabetes''

Grupa edukatora iz Zaječara koji su, tokom 2009. godine, uradili projekt detekcije rizika za dijabetes u Zaječaru prikazali su radionicu u OŠ ''Sutjeska'' u Zemunu. Projekat koji je urađen u Zaječaru sastojao se iz radionice ''Dijabetes'' kojom su edukatori učenike osnovnih škola upoznavali sa tim šta je to dijabetes i kako se tip 2 dijabetesa može izbeći ili odložiti a onda učenicima delili upitnike za testirane na rizike kojima bi oni testirali odrasle osobe sa kojima su bliski. Ovom prilikom, radionica je urađena iz dva dela i u drugom delu đaci su zajedno sa radioničarima bodovali upitnike i analizirali rizike svojih bliskih odraslih osoba. Radionica je jako lepo prihvaćena a đaci su se radovali olovkama koje smo im poklonili zahvaljujući kompaniji NovoNordisk.
  3. decembar 2009.
ATEM teatar gostuje na Sekciji za promociju zdravih stilova života


ATEM teatar izveo je predstavu o inkluzivnom obrazovanju kao početak ovogodišnje saradnje sa Sekcijom. Planira se da deo članova Sekcije u saradnji sa ATEM-om napravi edukativnu forum predstavu i aktivira tri predstave koje su ranije bile na repertoaru Sekcije.


 

 
     
 
 
      
     

 

 
       
  Kurikulum Sekcije
za promociju zdravih stilova života za školsku 2009/2010. godinu
 

Sekcija se održava u saradnji sa Udruženjem građana ''Društvo za borbu protiv šećerne bolesti - Zaječar''

Autor i realizator sekcije: prim dr Miodrag Đorđević
Realizatori sekcije:

  • Radomirka Nikodijević
  • Irena Mladenović
  • Jasenka Milošević

Sekcija se održava jednom nedeljno po jedan školski čas plus dodatne aktivnosti po potrebi

Kursevi

1. ''Prevencija i lečenje komplikacija dijabetesa'' kurs o edukaciji odraslih osoba

Cilj kursa je edukacija polaznika o specifičnostima edukacije odraslih kao i
sticanje znanja i veština edukacije osoba sa dijabetesom u izbegavanju i lečenju komplikacija dijabetesa.

Medod rada: edukativna radionica

Program kursa (23 radionica ukupno)

Uloga zdravstvenih radnika u edukaciji o dijabetesu – 1 čas
Osnovi zdrave ishrane – 1 čas
Promena stila života kao pristup u lečenju hroničnih bolesti – 3 časa
Učenje i podučavanje odraslih – 2 časa
Hipoglikemija – 1 čas
Hiperglikemijske komplikacije – 2 časa
Diabetesna retinopatija – 2 časa
Diabetesna neuropatija – 2 čas
Nega stopala – 2 čas
Diabetesna nefropatija – 2 čas
Uvežbavanje sopstvenih radionica – 5 časova

2. ''Kako pripremiti i objaviti stručni ili naučni rad'' osnovni kurs o pisanju stručnih radova

Šta istraživati i kako o tome doneti odluku – 1 čas
Naučni metod – 1 čas
Prikupljanje podataka – 1 čas
Analiza prikupljenih podataka – 3 časa
Pisanje i objavljivanje stručnog rada – 3 časa
Vežbanje analizom sopstvenih rezultata 5 časova

Medod rada: edukativna radionica

Program kursa (14 radionica ukupno)


Vežbanja

1. Učešće u projektu: ''Da li vaši rođaci imaju dijabetes''

Nastavak projekta koji započeo školske 2008./2009. godine. Tokom izvođenja projekta sakupljeno je oko 4500 upitnika o riziku za nastanak dijabetesa. Planira se da učenici te upitnike sistematizuju, pomognu u analizi i učestvuju u pripremi za obljavljivanje rezultata. Tokom ovih aktivnosti biće sproveden kurs ''Kako pripremiti i objaviti stručni ili naučni rad''.
Projekat će biti nastavljen, ako bude finansijskih sredstava, u Salašu i seoskim školama. Moguće je odraditi još oko 20 radionica i verovatno sakupiti još oko 1000 upitnika.

2. Učešće u radu ''Preventivnog centra'' ZC Zaječar

U idealnoj situaciji planira se da učenici formiraju četvorodnevni kurs za edukaciju osoba sa dijabetesom i samostalno izvedu nekoliko radionica pred realnim pacijentima.

3. Učešće u radu ATEM-a (Angažovani teatar mladih)

Deo polaznika sekcije koji istražuje mogućnosti forme forum teatra za edukaciju o zdravim stilovima života postaviće još jednu predstavu i održavati na repertoarskom programu postojeće 3 predstave.
Vreme potrebno za postavljanje predstave je oko 10 sati.
Forum teatar vodi: Ljiljana Tešanović, psiholog

Aktivnosti u socijalnoj sredini

Popularna predavanja za građanstvo – 6 predavanja
Akcija – Šetnjom protiv dijabetesa (održava se 14. novembra)
Učešće na predstavama Forum teatra ATEM (na repertuaru su 3 predstave na temu ishrane i dijabetesa)

Učešće na Festivalu ekološkog pozorišta za decu i mlade u Bačkoj Palanci

Festival se održava tokom avgusta meseca svake godine i polaznici Sekcije učestvovali su na ovom Festivalu 2008, i 2009. godine. (Ova aktivnost zavisi od finansijskih mogućnosti)

Kamp za edukatore

Četvorodnevni (prema programu u prilogu)
Kamp se izvodi u skladu sa finansijskim mogućnostima

 
       
           
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend