Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Sekcija za promociju
zdravih stilova života
Medicinske škole u Zaječaru

2007/2008. školska godina

 


O Sekciji

 
       
  I u novoj školskoj
2007/2008. godini
  Sekcija za promociju
zdravih stilova života
Medicinske škole u Zaječaru 2007/2008
Sekcija započinje drugu godinu aktivnosti. Pohađa je dvadesetak učenika svih razreda Medicinske škole. Plan i program sekcije usvojili su organi škole a cilj je da se polaznici obuče osnovnim tehnikama komunikacije i podučavanja, informacijama o ishrani i gojaznosti kao o dijabetesu. I ove godine planira se kamp za edukatore kao i promocije zdravih stilova života među građanima.
 
 
       
      29. maj 2008. godine
Da živimo kao sav normalan svet – predstave Forum teatra o mladima sa dijabetesom


U dvorištu organizacije ''Dobro drvo'' iz Zaječara održano je javno snimanje dve predstave Forum teatra Sekcije za promociju zdravih stilova života. Događanju je prisustvovalo pedesetak, uglavnom mladih gledalaca koji su aktivno učestvovali u razrešenju konflikta iz predstave.

 
 
     


  
 
       
       
      22. april 2008. Beograd
Konferencija: Lokalni inkluzivni timova – kako ostvariti inkluzivno obrazovanje


Zaječarski LIT imao je poster prezentaciju svojih aktivnosti na ovoj konferenciji i uz ostale predstavljene su predstave Forum teatra koje su napravljene na Kampovima na Rtnju. U prvoj iz 2007. godine obrađen je problem gojaznosti a u drugoj iz 2008. godine problem dijabetesa kod mladih.
 
       
      19. april 2008.
Mladi sa dijabetesom su kao i svi drugi – prva repriza predstave Forum teatra


Ansambl Forum teatra koji je formiran na Kampu na Rtnju održao je prvu reprizu svoje predstave na času građanskog vaspitanja. I ovom prilikom predstava je inspirisala publiku da daje brojne predloge za rešenje konflikta.
 
 
       
     

 
       
      Sekcija za promociju zdravih stilova života
Medicinske škole u Zaječaru 2007/2008


Sekcija započinje drugu godinu aktivnosti. Pohađa je dvadesetak učenika svih razreda Medicinske škole. Plan i program sekcije usvojili su organi škole a cilj je da se polaznici obuče osnovnim tehnikama komunikacije i podučavanja, informacijama o ishrani i gojaznosti kao o dijabetesu. I ove godine planira se kamp za edukatore kao i promocije zdravih stilova života među građanima.
 
      Osnovni kurs o ishrani i gojaznosti – 2008. godina
 
4. februar Gojaznost
11. februar Metabolički sindrom
18. februar Balansirana ishrana
25. februar Edukacija o ishrani
3. mart Moja piramida (MyPyramid)
10. mart Ispitivanje stanja ishranjenosti
17. mart Ishrana osoba sa dijabetesom – ciljevi i principi
 

 

 
       
  Kurikulum sekcije za školsku 2007./2008. godinu   Predavanja:
 • Šta je edukacija – 1 čas
 • Formiranje edukativnog tima – 1 čas
 • Komunikacija – 2 časa
 • Učenje i podučavanje – 3 časa
 • Podučavanje odraslih – 2 časa
 • Vršnjačka edukacija – 2 časa
 • Podizanje pozornosti sredine na problem i promocija – 3 časa
 • Osnovni kurs o zdravoj ishrani i gojaznosti – 7 časova
 • Osnovni kurs o dijabetesu – 10 časova

Vežbanja:

 • Popularna predavanja za građanstvo – 6 predavanja
 • Akcija – Šetnjom protiv dijabetesa (održava se 14. novembra)
 • Učešće na predstavama Forum teatra ATEM (na repertuaru su 3 predstave na temu ishrane i dijabetesa)

Kamp za edukatore
četvorodnevni (prema programu iz prethodne školske godine)

Projekti (ako postoji interesovanje i resursi):

 • Program edukacije odraslih o dijabetesu
 • Program edukacije školske dece o zdravoj ishrani
 
       
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend