Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Peta Škola dijabetesa - Gamzigradska Banja

Edukativni kamp za tinejdžere
Gamzigradska Banja 18-22. april 2011.

Tema ovogodišnjeg kampa je edukacija odraslih osoba po programu ‘’Image-projet-a’’
Organizatori
:
- Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar
- Medicinska škola iz Zaječara

Organizacija kampa je neprofitna

Rukovodilac i autor kampa
: prim mr sc dr Miodrag Đorđević
Vreme održavanja kampa: 18-22. april 2011. godine

Program edukacije na kampu zasnovan je na edukativnom materijalu IDF
(materijal se može pogledati na Web site www.idf.org) i
edukativno materijalu Projekta IMAGE (www.image-project.eu)

 
       
      Peta Škola dijabetesa - Gamzigradska Banja 2011: 18-22. april

Ovogodišnji Kamp bio je programski nastavak predhodnog i tema je bila edukacija odraslih osoba zdravom stilu života. Ciljna grupa za edukaciju su osobe sa predijabetesom (testirane predhodno finskim Upitnikom) ali se ista edukacija moze primeniti kod svih osoba koje su u riziku za nastanak hroničnih nezaraznih bolesti ili uopšte osoba koje žele da započnu zdrav stil života. Produkt predhodnog Kampa bila je motivaciona radionica koja je više puta demonstraciono izvedena u većoj grupi ali je upotrebljena i kao početna radionica za Program prevencije dijabetesa u Zaječaru koji volonteri Udruženja sprovode u Preventivnom centru ZC ‘’Zaječar’’. Na ovogodišnjem Kampu polaznici su edukovani komplenom kursu po programu ‘’Image-project-a’’ i produkt Kampa su jos 3 radionice akcije i 2 radionice održavanja. Edukacija je sprovedena prema IDF kurikulumu i prema Preporukama za prevenciju tipa 2 dijabetesa u Evropi koji je izdao Image project ''Take action to prevent diabetes''.

1. www.idf.org/international-education-curriculum 
2. www.idf.org/webdata/docs/idf-europe/IMAGE%20Toolkit.pdf

 
     
 
 
 
 

Radionice:

Predavanja:

 
     
 
     
 
 
 

 

 

 
     
 
     
 
 

 
     

 
       
  Pogledajte kako je bilo prethodnih godina:
Četvrta Škola Dijabetesa 2010.
Treća Škola Dijabetesa 2009.
Druga Škola Dijabetesa 2008.
Prva Škola Dijabetesa 2007.
  Program kampa:
 
  18. april  19. april 20. april  21. april 22. april
8.00   Buđenje Buđenje Buđenje Buđenje
8.30-9.30   Doručak Doručak Doručak Doručak
9.30-10.30   2.1. Principi nutricione terapije 3.1. Edukacija o ishrani 4.1. Kako izbeći ljute gusare tokom predavanja 5.1. Evaluacija
10.30-11.00 Polazak iz Zaječara Osveženje Osveženje Osveženje Polazak
za Zaječar
11.00-12.30 1.1. Uvodna radionica 2.2. Priprema i
radionice
o zdravoj ishrani
3.2. Priprema i druge radionice
o zdravoj ishrani
 
4.2. Priprema
i radionice održavanja 
 
13.00-14.00 Ručak Ručak Ručak Ručak  
14.00-16.00 Odmor Odmor Odmor Odmor  
16.00-17.00 1.2. Zdravi stilovi života - radionica 2.3. Promena stila života osobe sa dijabetesom 3.3.Fizička aktivnost u prevenciji i terapji dijabetesa 4.3. Prikaz radionice  
17.00-17.30 Osveženje Osveženje Osveženje Osveženje  
17.30-19.00 1.3. Edukacija odraslih, učenje i podučavanje 2.4. Prikazi sopstvenih prezentacija 3.4. Prikazi sopstvenih prezentacija 4.4. Prikaz radionice  
19.00-19.30 Večera Večera Večera Večera  
19.30-23.00 Spa program Spa program Spa program Spa program  
23.00 Počinak Počinak Počinak Počinak  
 
         
       
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend