Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Treća Škola dijabetesa - Gamzigradska Banja 2009.

Edukativni kamp za tinejdžere
Gamzigradska Banja, 17-21. februar 2009.

Ovogodišnji Kamp bio je najveći do sada. Učestvovala je 31 mlada osoba zainteresovana za promociju zdravog stila života i edukaciju o dijabetesu. Neke od njih imaju dijabetes a neke samo žele da u svoju buduću profesiju uključe i znanja o edukaciji osoba sa dijabetesom i promociji znanja o dijabetesu. Kamp su vodili endokrinolog, psiholog i dve nastavnice praktične nastave medicinske Škole u Zaječaru.
Tema ovogodišnjeg kampa bila je – radionica kao oblik edukacije o dijabetesu.

 

 
       
  Detaljnije o aktivnostima:
Predavanja, slobodno vreme
Radionice
Đački foto
  Većina polaznika Kampa učesnici su Sekcije za promociju zdravih stilova života medicinske Škole u Zaječaru i kamp je bio nastavak kursa koji su pohađali u prvom polugođu. Cilj je bio da polaznici uvežbaju izvođenje sopstvene radionice o dijabetesu koja bi bila namenjena učenicima mlađih razreda osnovne škole a cilj radionice bio bi da se deca mobilišu na akciju i nateraju svoje bližnje da pedantno ispune upitnik o riziku za tip 2 dijabetesa. Sve edukativne radionice imale su za cilj da polaznicima kampa pomognu da svoju radionicu uspešnije sprovedu. Vežbanja su se sastojala iz tri dela. Svi učesnici imali su zadatak da izlože dobro struktuiranu i vremenski ograničenu prezentaciju (3-5 minuta) prezentaciju o dijabetesu a zatim i o zdravoj ishrani. Temu prezentacije sami su birali od ponuđenih. Polaznici su pokazali znatan napredak u načinu prezentacije i komunikaciji sa publikom od jedne do druge prezentacije. Svaki nastup zajednički je analiziran.
Poslednjeg dana polaznici su prikazivali sopstvenu radionicu koja se sastojala iz uvodne i završne igre, uvodne komunikacije sa publikom koja ih uvodi u problem ulaska glukoze u ćeliju kod osoba sa dijabetesom, edukativne igre koja problem plastično prikazuje i završne komunikacije sa publikom kojom se ukazuje na mogućnosti odlaganja i uspešnog lečenja tipa 2 dijabetesa zdravima stilom života uz poseban naglasak na značaj ranog otkrivanja ovog zdravstvenog problema. Svi učesnici uspešno su prikazali svoje radionice.
Tokom boravka u Ganzigradskoj Banji posetili smo hidrocentralu koja je podignuta 1905. godine i još uvek dobro radi. Učesnici su uglavnom bili smešteni u objektu ’’Elektrotimoka’’ koji je lociran u neposrednoj blizini centrale a tu su nam bile i radne prostorije. Deo učesnika bio je smešten u hotelu ’’Kastrum’’
Ljubaznošću RH Centra ’’Gamzigradska Banja’’ učesnicima Kampa omogućena je relaksacija u banjskom bazenu u večernjim satima.


 
         
       
 
 
  Program kampa:
 
  17. februar  18. februar 19. februar  20. februar 21. februar
8.00   Buđenje Buđenje Buđenje Buđenje
8.30-9.30   Doručak Doručak Doručak Doručak
9.30-10.30
predavanje
Smeštanje po sobama Terapija dijabetesa Edukacija o ishrani  Promena stila
života osobe
sa dijabetesom
Evaluacija
10.30-11.00 Osveženje Osveženje Osveženje Osveženje Osveženje
11.00-12.30
vežbanje
Dijabetes, uvodna
radionica
Priprema i
prezentacije učesnika
Priprema i prezentacije učesnika  Prikaz radionice Polazak
za Zaječar
13.00-14.00 Ručak Ručak Ručak Ručak  
14.00-16.00 Odmor Odmor Odmor Odmor  
16.00-17.00
predavanje
Patofiziologija
dijabetesa
Principi nutricione
terapije dijabetesa
Rano
otkrivanje dijabetesa
Prikaz radionice  
17.00-17.30 Osveženje Osveženje Osveženje Osveženje  
17.30-19.00
vežbanje
Edukativne igre Edukativne igre Edukativne igre Prikaz radionice  
19.00-19.30 Večera Večera Večera Večera  
19.30-23.00 Spa program Spa program Spa program Spa program  
23.00 Počinak Počinak Počinak Počinak  
 
       
  Pogledajte kako je bilo prethodnih godina:
Druga Škola Dijabetesa 2008.
Prva Škola Dijabetesa 2007.
  Organizatori:
• Društvo za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar
• Medicinska škola iz Zaječara

Organizacija kampa je neprofitna

Direktor kampa: prim mr sc dr Miodrag Đorđević

Vreme održavanja kampa: 17.-21. februar 2009. godine

Kamp je namenjen:
• tinejdžerima koji žele da se bave edukacijom o dijabetesu
• tinejdžerima koji imaju dijabetes

Program edukacije na kampu zasnovan je na edukativnom materijalu IDF (materijal se može pogledati na Web site www.idf.org
Kamp se održava u Gamzigradskoj Banji. Smeštaj je u odmarališta Elektrotimoka i hotelu Kastrum.

Cena po osobi je 8000 dinara i obuhvata 4 puna pansiona, učešće u svim aktivnostima, materijal za sve aktivnosti.
Za polaznike iz Zaječara obezbeđen je prevoz.

Broj učesnika je ograničen. Prijave do 12. februara 2009.

Donacije su dobrodošle. Račun: Alpha Bank 180-2519360101110-90

Prijava e mail-om na adresu diabetesza@ptt.rs. Informacije na telefon 019 428 554, utorkom i petkom od 10-12h.
 
         
       
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend