Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

TRANSPLANTACIJA PANKREASA, NJEGOVIH SEGMENATA I IZOLOVANIH OSTRVACA U TERAPIJI PACIJENATA SA TIPOM 1 DIJABETESA

dr Nataša V.Rajković
Institut za endokrinologiju, dijabetes i bolesti metabolizma, KCS, Beograd

 

 

 
       
     
 • Tip 1 dijabetesa je oboljenje u čijoj osnovi je destrukcija beta ćelija ostrvaca endokrinog pankreasa posredovana autoimunskim mehanizmima koja dovodi do hroničnog nedostatka insulina
 • Javlja se u dece i osoba mlađih od 35 godina i zastupljen je u 15 do 25% svih dijabetičara
 • Bolesnici sa ovim tipom dijabetesa ne mogu da prežive duže bez insulina
   
 
  Terapija tipa 1 dijabetesa   Terapija tipa 1 dijabetesa je složeni skup postupaka koji obuhvata:
- nemedikamentni i
- medikamentni tretman
- poremećaja regulacije nivoa glikemije i korekciju poremećaja metabolizma koji mogu biti značajni za razvoj komplikacija dijabetesa

Nemedikamenta terapija tipa 1 dijabetesa
 • Terapija ishranom
  - adekvatan ukupan unos energije
  - odnos energetskih materija
  - raspored obroka
 • Terapija fizičkom aktivnošću

Medikamentna terapija tipa 1 dijabetesa

 • Terapija insulinom
  - režim insulinske terapije
  - izbor preparata insulina
  - izbor brizgalica

Transplantacija pankreasa
Najoptimalniji vid savremene supstitucione terapije tipa 1 dijabetesa koji je usavršen do postizanja insulinske nezavisnosti
 

 
  Transplantacija pankreasa  

Transplantacija endokrinog pankreasa se može ostvariti presađivanjem:

 • celog pankreasa
 • njegovih segmenata
 • izolovanih fetalnih ili adultnih ostrvaca
   
 
      Transplantacija pankreasa kao celog organa
 • Prema preporukama Američke asocijacije za dijabetes transplantacija endokrinog pankreasa je prihvaćena kao terapijska metoda,koja ima za cilj da:
  - popravi kvalitet života pacijenata sa dijabetesom
  - eliminiše potrebu za davanjem insulina i čestim kontrolama glikemija
  - eliminiše akutne komplikacije kao i da sprečava pojavu ili uspori napredovanje kasnih komplikacija dijabetesa
 • primenjuje se jedino kod pacijenata sa završnim stadijumom popuštanja bubrega, a kojima je potrebna i transplantacija bubrega
 • zahteva složen hirurški zahvat, posebne uslove pripreme i praćenja pacijenata
 • zahteva doživotnu imunosupresivnu terapiju u cilju sprečavanja odbacivanja presađenog organa odnosno ponovne pojave tipa 1 dijabetesa
 • Prva transplantacija ljudskog pankreasa u cilju lečenja pacijenata sa tipom 1 dijabetesa izvršena je 1966. godine u Minesoti, SAD
 • Prema podacima Internacionalnog Registra za Transplantaciju Pankreasa do sada je urađeno je oko 20 000 transplantacija pankreasa
 • Jednogodišnja potpuna nezavisnost od primene insulina uz normalnu jutarnju glikemiju i normalne ili samo blago povišene vrednosti glikoziliranog hemoglobina (HbA1c), zabeležena je kod 80% pacijenata u kojih je pankreas istovremeno transplantiran sa bubregom

Transplantacija humanih adultnih ostrvaca endokrinog pankreasa

 • Oslobađanje očuvanih ostrvaca od okolnog tkiva pankreasa vrši se enzimskom digestijom kolagenazom
 • Izolacija humanih adultnih ostrvaca vrši se:
  - neautomatskim i
  - automatskim metodom
 • za postizanje insulinske nezavisnosti neophodna je transplantacija 500.000 ostrvaca
 • ostrvca se presađuju preko vena jetre
 • neophodna je imunosupresivna terapija
 • insulinska nezavisnost se postiže u 32% pacijenata
 • zabeleženo je preživljavanje transplantiranih izolovanih ostrvaca i insulinska nezavisnost u trajanju od 6 godina

Transplantacija humanih fetalnih ostrvaca endokrinog pankreasa

 • Karakteristike fetalnog endokrinog pankreasa:
  - endokrini deo fetalnog pankreasa ima sposobnost za dalji rast i razvoj
  - preostali deo pankreasa podleže razgradnji u toku pripreme i nakon transplantacije
  - mala zapremina transplantiranog tkiva
 • Jednostavna primena uz minimalnu hiruršku intervenciju
 • Dostupnost fetalnog tkiva je ograničena i zahteva poštovanje strogih etičkih pravila
 • Insulinska nezavisnost nakon primene humanih fetalnih ostrvaca nije zabeležena
 • Postizanje značajnog smanjenja doze insulina uz stabilnu kontrolu nivoa glikemije
 • Usporavanje napredovanja promena na krvnim sudovima oka, srca, bubrega i nerava
 • Naša iskustva:
  - U periodu od 1990. do 2000. godine u Institutu za endokrinologiju KCS u Beogradu urađeno je 12 transplantacija i 1 retransplantacija fetalnih ostrvaca
  - Insulinska nezavisnost nije postignuta
  - Redukcija doze insulina do 30% u trajanju od 6 meseci

Humana fetalna ostrvca sa ćelijama pozitivnim na insulin nakon
bojenja imunoperoksidazom, izolovana primenom inkubacije sa kolagenazom na temeraturi 37°C

 
           
       
  Sa predavanja        
     

 
                   
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend