Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Accu Check Go –
prednosti sistema
i ključne karakteristike

Predavanje
Dr Vladane Mikijeljević

Zaječar, 22. februar 2007.

 

Accu Check Go Accu Chek Go NEW
 
       
  Pogledajte
fotografije sa predavanja
  Veća sigurnost i podrška  Accu Check Go

HIGIJENA:
Dugme za izbacivanje test trake
Kapilaran način nanošenja krvi
Manji uzorak krvi

DODATNE FUNKCIJE
Memorija od 300 rezultata merenja
Prosek za 7, 14 i 30 dana merenja
Prenos podataka na PC

INDIVIDUALNO PODESIVI ALARMI ZA:
3 podsetnika, upozorenja za merenje glikemije
Podesivo upozorenje za hipoglikemiju
Jednostavno nanošenje krvi
Manja mogućnost greške prilikom merenja

 
           
      Veća sigurnost i podrška Accu Check Go NEW

HIGIJENA:
Dugme za izbacivanje test trake
Kapilaran način nanošenja krvi
Manji uzorak krvi
Akustični način rada : namenjen osobama sa oštećenim vidom

DODATNE FUNKCIJE
Memorija od 300 rezultata merenja
Prosek za 7, 14 i 30 dana merenja
Prenos podataka na PC

INDIVIDUALNO PODESIVI ALARMI ZA:
4 podsetnika, upozorenja za merenje glikemije
Individualno podesivi ciljni opseg merenja : zvučna detekcija hipo i hiperglikemije
Jednostavno nanošenje krvi
Manja mogućnost greške prilikom merenja
Olakšana i brža navigacija do željenih parametara

Argumenti
Najsavremeniji merač po najboljoj ceni – plasiran na tržište EU u 2005. godini
Cena niža od cene konkurentskih sistema
Trajna garancija-u slučaju reklamacije aparat se menja za novi bez nadoknade
Redovno snabdevanja tržišta potrošnim materijalom
Mogućnost zamene starih aparata za Accu-Chek

 
     
   
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend