Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Uloga samokontrole u prevenciji komplikacija dijabetesa

Predavanje Prim mr. sc dr Miodraga Đorđevića
Zaječar, 22. februar 2007.

 

 
       
  Pogledajte
fotografije sa predavanja
  Samokontrola je ključ kontrole dijabetesa. Optimalna glikoregulacija može se postići samo ako osoba sa dijabetesom ima želju i sposobnosti da preuzme svoj deo odgovornosti za brigu o sopstvenom dijabetesu. Optimalna glikoregulacija još uvek se ne postiže ni u savremenom svetu i jedino rešenje za ovaj problem je edukacija osoba sa dijabetesom i osposobljavanje za samokontrolu. Da bi se to postiglo potrebno je da se uspostave:
 • Zajednički ciljevi
 • Odnosi uvažavanja
 • Razumevanje i prihvatanje uloga i odgovornosti
 • Potrebne veštine za obavljanje uloga
   
 
     

 
     
Zašto je samokontrola važna?
 
 • Nema dovoljno zdravstvenih radnika za svakodnevnu negu
 • Neophodna je 24-časovna nega
 • Bolja je dugoročna prognoze

Barijere koje postoje za efikasnu samokontrolu

 • Nedostatak znanja i veština
 • Nedostatak podrške
 • Nedostatak resursa:
  – obučene, iskusne osobe
  – oprema za testiranje, glukomeri, tračice, urin testovi, dostupnost laboratorije
  – sredstva za lečenje
 • Dostupnost zdravstvenih radnika
 • Znanje zdravstvenih radnika

Testiranje glikozurije

 • Manje pouzdano od praćenja glikemije
  – Bubrežni prag
  – Vremenski otklon
  – Zavisi od boje
 • “Bolje išta nego ništa”
 • Ponekad je prihvatljivije od bockanja u prst
 • Rezultat uvek treba da je negativan!

Testiranje ketona u mokraći

 • Za testiranje dijabetesne ketoacidoze (DKA) prvenstveno tip 1 dijabetesa:
  – Glikemija veća od 14mmol/L (252mg/dl)
  – U toku bolesti
 • Za osobe sa tipom 2 dijabetesa koje su vrlo bolesne

Testiranje ketona u krvi

 • Testiranje ketona u krvi moguće je raditi u nekim regionima
 • Posebno značajno kod tipa 1 dijabetesa
 • Vrlo rano detektuje pojavu ketona:
  – DKA prevencija
  – Rano lečenje

Jako je važno često meriti glikemiju

 • Ključ lečenja dijabetesa
 • Potvrđuje postizanje najbolje moguće glikoregulacije:
  – praćenje efikasnosti terapije
  – vodi ka prilagođavaju režima lečenja, uključujući ishranu, vežbanje i medikamente

Upotreba glukomera

 • Prednosti:
  – pouzdani
  – brzi
  – prenosivi
  – prihvatljivi i pogodni za upotrebu
 • Mane:
  – preskupi za neke pacijente
  – bockanje prsta je ponekad bolno

Samokontrola glikemje

 • Redovna samokontrola glikemije povećava šansu da se dostignu ciljevi glikoregulacije
 • Treba pratiti i glikemiju posle obroka
 • Jako je važno redovno diskutovati rezultate sa članovima dijabetesnog tima

Kada se kontrolisati

 • Ne postoji jedinstven savet
 • Vreme testiranja zavisi od:
  – režima terapije
  – godina života
  – stabilnosti glikoregulacije
  – lične želje
  – finansija

Koje se informacije mogu dobiti?

 • Kako deluju lekovi koji se uzimaju?
 • Kada je najmanje a kada najjače dejstvo svake doze insulina ili tableta koje se uzimaju?
 • Kako hrana koje se pojede utiče na nivo glikemije?
 • Kakva je korist od fizičke aktivnosti?

Uobičajeni problemi

 • Nivo glikemije ne poklapa se sa subjektivnim osećajem
 • Nema dovoljno krvi na test tračici
 • Ubod u prst može biti bolan
 • Rezultat se ne poklapa sa HbA1c

HbA1c

 • Prosečna vrednost glikemije u poslednja 3 meseca ali je glikemija poslednjih 4-6 nedelja najvećeg uticaja
 • Pouzdan
 • Ne mora se uzimati ujutro pre obroka
 • Izražava se u procentima
 • Normalna vrednost za osobe bez dijabetesa: <6%
   
 
     

Učestalost merenja

 • Svaka 3 meseca ili češće ako se menja terapija
 • Na vrednost najviše utiče najbliži mesec:
  – 50% uticaja ima poslednji mesec
  – 25% uticaja prethodni
  – 25% uticaja onaj pre njega

 
 
      Kako ekspertsko mišljenje utiče na lečenje dijabetesa?
Svakog novog pacijenta treba prikazati specijalisti koji se bavi
dijabetesom kad god je to moguće.
Specijalističko lečenje vodi boljem ishodu tipa 2 dijabetesa
U Verona Diabetes Study, osobe koje su se javljale specijalističkom dijabetesnom centru imale su značajno bolju šansu za preživljavanje u poređenju sa osobam koje su lečili samo porodični doktori (17%)

ROSSO Studija ( Retrolective Study Self Monitoring of Blood Glucose and Outcome in People with Type 2 Diabetes)

Prvi put dokazano: samokontrola šećera u krvi smanjuje morbiditet i mortalitet
 • Sprovedena u Nemačkoj tokom 2003/04.god.
 • 192 lekara (lekara opšte prakse i specijalista interne medicine)
 • 3268 pacijenata sa tipom 2 DM
 • Period praćenja prosečno 6,5 godina
 • Analiziran ishod bolesti (morbiditet i mortalitet) u zavisnosti od sprovođenja samokontrole

  Slika 7-11
 
 
     

 
         
         
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend