Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    Novi Sad, 24. novembar 2006.

Ishrana i zdravlje - edukativni seminar

Prof. dr Budimka Novaković
Institut za zaštitu zdravlja Novi Sad,
Medicinski fakultet Novi Sad

   
         
      Rezolucija WHA 53.15 (2000. godina):
 
 • razvijanje sistema zdravstvene bezbednosti hrane u prometu u cilju zaštite zdravlja ljudi

Rezolucije WHA 54.2 (2001. godina) i WHA 55. 25 (2002. godina):

 • promocija optimalnog dojenja
 • jačanje kontrole proizvodnje zamena za majčino mleko (dečije formule)

Rezolucija WHA 55.11 (2002. godina):

 • jačanje nacionalne politike hrane
 • promocija pravilnih navika u ishrani

Rezolucija WHA 55.23 (2002. godina):

 • pomoć državama pri stvaranju Nacionalne strategije ishrane i fizičke aktivnosti u cilju prevencije i kontrole MNB

 

NUTRITIVNI DOPRINOS POSTIZANJU MILENIJUMSKIH RAZVOJNIH CILJEVA

 • CILJ 1. ISKORENITI SIROMAŠTVO I GLAD
 • CILJ 2. POSTIĆI OPŠTE OSNOVNO OBRAZOVANJE ŠIROM PLANETE ZEMLJE
 • CILJ 3. PROMOCIJA JEDANAKOSTI POLOVA I SNAŽENJE ŽENSKOG POLA
 • CILJ 4. SMANJENJE SMRTNOSTI DECE
 • CILJ 5. POBOLJŠANJE MATERNALNOG ZDRAVLJA
 • CILJ 6. SAVLADATI HIV/AIDS , MALARIJU I OSTALE BOLESTI
   
 
       
     

 
 
     
 
 
     
 
 
       
           
      HACCP SISTEM: PRINCIPI I DEFINICIJE
 
Sprovođenje analize opasnosti
(prepoznavanje opasnosti, ocena rizika i specifična merenja za kontrolu opasnosti)
Opasnost (rizik, hazard):
biološki, hemijski ili fizički činioc sa potencijalom da izazove neželjeni zdravstveni efekat
Određivanje kontrolnih tačaka (CCP) Kritične kontrolne tačke (Critical Control Point CCP):
Stepenica na kojoj bi se mogla primeniti kontrolna mera, a koja je esencijalna za prevenciju ili eliminaciju opasnosti za zdravstvenu bezbednost hrane ili smanjenje rizika na prihvatljiv nivo
Utvrđivanje kritične vrednosti
za svaku CCP
Kritična vrednost: kriterijum razdvajanja prihvatljivog od neprihvatljivog
Utvrđivanje nadzornih procedura Nadzor (monitoring): Postupak sprovođenja planiranog sleda posmatranja ili merenja kontrolnih obeležja, da bi se utvrdilo dali je CCP izvan kontrole
Utvrđivanje korektivnih aktivnosti Korektivna aktivnost: Aktivnost koja će biti preduzeta kada se utvrdi da je CCP izvan kontrole
Utvrđivanje verifikacione procedure Verifikacija: Primena metode, procedure ili testa da bi se potvrdila saglasnost HACCP planom i/ili utvrdilo da HACCP plan zahteva izmene
Utvrđivanje procedure vođenja dokumentacije  
 
           
     
ISO 22000:2005
Upravljanje sistemom
zdravstvene bezbednosti hrane

ISO 22000:2005 WG 8 SO Technical Committee (ISO/TC),
34 Food Product

 • 23 zemlje
 • Codex Alimentarius (FAO/WHO)
 • Internacionalna organizacija za standardizaciju
 • Rukovodilac: Jacob Fargemand, BVQI, Danska
 • Sekretar: Dorote Jesperson, DS, Danska

Nacrt: 3.6.2004.
Mišljenja/primedbe: 3.11.2004.
Usvojen: 1.9.2005.


ISO 22000:2005
Upravljanje sistemom
zdravstvene bezbednosti hrane

Pripadajući dokumenti:
 • ISO/TS 22004 - Vodič za primenu ISO 22000:2005
 • ISO/TS 22003 - Zahtevi za ocenjivačka i sertifikaciona tela
 • ISO/TS 22000:2005 - Osnovni principi i vodič za kreiranje i razvoj sistema (Služio kao nacrt tokom 2004. godine).
 • Prepoznatljivost u lancu hrane (hrana za životinje, hrana za ljude).
 
         
       
           
           
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend