Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Predavanja

     
           
  2. decembar 2008. Zaječar   Glimepirid u terapiji dijabetesa
 
     
  22-23. jun 2007.
Zaječar
  Istorija medicine, farmacije i veterine i narodna zdravstvena kultura – 16. naučni skup
 
     
  16. april 2007.
Zaječar
  Diabetes mellitus – savremeni terapijski pristup
 
     
  22. februar 2007.
Zaječar
  Uloga samokontrole u prevenciji komplikacija dijabetesa
  1. Predavanje dr Miodraga Đorđevića
  2. Predavanje dr Vladane Mikijeljević
     
  24. novembar 2006.
Novi Sad
  Ishrana i zdravlje - edukativni seminar
Prof. dr Budimka Novaković
Institut za zaštitu zdravlja Novi Sad, Medicinski fakultet Novi Sad
 
     
  Miločer
28. maj 2006 god
  Insulinski analozi: uticaj na bazalnu i prandijalnu regulaciju glikemije
Prof. dr Nebojša M. Lalić
 
     
  Miločer
28. maj 2006 god
  Efekat insulinskih analoga na smanjenje učestalosti hipoglikemija, terapijski značaj
Prof. dr Mirjana Zamaklar
 
     
  Miločer
28. maj 2006 god
  Efekat insulinskih analoga na regulaciju telesne mase, primena u terapiji gojaznih pacijenata sa dijabetesom
Prof. dr Dragan Micić
 
     
  Miločer
28. maj 2006 god
  Insulinski analozi u proizvodnom programu NovoNordisk-a
Dr Marko Sekulić
 
     
  23. maj 2006.   Pravovremeno adekvatno uvođenje insulina u terapiji tipa 2 dijabetesa
Prof dr Slobodan Antić
 
     
             
                   
                   
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend