Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

11. evropski Kongres endokrinologije, Istambul, 25.-29. april 2009.

Kongres je održan u kongresnom Centru u Istambulu a predsednik programskog Obora bila je prof Vera Popović. Prikazana su 764 originalna rada, 66 kao oralna prezentacija a 688 radova kao posteri. Prikazana su 2 nagrađena rada, Wibke Arlt i Jan-Ake Gustafsson-a. Bilo je osam plenarnih predavanja koja su u prikazivana u  Anadolija amfiteatru pred više hiljada učesnika, 28 simpozijuma i 16 ekspertskih sesija, sesija o aktuelnostima u bazičnoj i kliničkoj endokrinologiji i jedna debata o terapiji dijabetesa.

 

 
 
         
           
          
     
     
          
     


Najinteresantnije predavanje, po mom mišljenju, bilo je ono koje je prikazala Fatima Bosh sa Univerziteta u Barceloni o novom pristupu lečenja dijabetesa genskom terapijom. Grupa autora je iskoristila adenovirus kao transmiter i psu, kome je prethodno streptazocinom indukovan dijabetes, ubrizgan je gen za insulin u butni mišić. Ovako tretirani psi bili su, oko 2 godine, posle ove intervencije u euglikemiji. Istraživanje je prethodno radjeno na miševima a naglašeno je da je ovaj vid terapije još uvek daleko od primene kod ljudi. Meni deluje da je istraživanje vrlo obećavajuće i da će biti vrlo ozbiljno nastavljeno.
 

     
     

     
         
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend