Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

2. internacionalni kongres
o predijabetesu i metaboličkom sindromu:
Epidemiologija, terapija i prevencija dijabetes
i kardiovasularnih bolesti

25-28 april 2007, Barcelona, Spain
www.kenes.com/prediabetes

Glavna poruka ovog skupa koji je okupio dijabetologe celog sveta bila je da se mora stati na put najvećoj epidemiji u ljudskoj istoriji, epidemiji dijabetesa. Na Kongresu je predstavljen Konsenzus IDF o prevenciji dijabetesa. Sastanku je prisustvovali i grupa srpskih dijabetologa.

 
       
    ‘’Tip 2 dijabetesa može se prevenirati ali to zahteva ogromnu političku volju. Da bi se to postiglo potrebno je napraviti uslove koji bi ljudima omogućili promenu stila života. To je razlog što pozivamo sve zemlje sveta da prihvate rezoluciju UN i obuhvate svo stanovništvo razvojem i implementacijom Nacionalnih planova za prevenciju dijabetesa’’. Ovo su reči Paul-a Zimmet-a, predsednika IDF.
Novi konsenzus IDF preporučuje da sve osobe koje su u riziku od tipa 2 dijabetesa treba da budu obuhvaćena skriningom koji treba da sprovode doktori, sestre, farmaceuti ali sami građani samoodređivanjem glikemije. Ozbiljne studije dokazuju da postizanje normalne telesne težine i umerena fizička aktivnost može sprečiti nastanak dijabetesa kod osoba koje su pod rizikom.
‘’Političari moraju odlučiti hoće li se sve više i više novca trošiti na akutno lečenje i lekove ili investirati u prevenciju podrškom promene stila života u celoj populaciji’’ Sir George Alberti.
 
Paul Zimmet George Alberti


 

 
         
           
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend