Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Diabetes mellitus i komplikacije
u Gradu Zaječaru u 2010. godini

Prim dr Miodrag Đorđević

Prevalenca dijabetesa u Zaječaru u grupi punoletnih građana, 2009. godine, bila je 5.24% a incidenca 535/100 000 građana. Prikazane su makro i mikrovaskularne komplikacije prema dostupnim bazama podataka i prospektivnim praćenjem.

  • Podaci potiču iz baze podataka Ambulante za dijabetes, Internističke službe
  • Zdravstvenog centra u Zaječaru i baze podataka hospitalizovanih bolesnika
  • Zdravstvenog centra u Zaječaru kao i popisa stanovništva iz 2002. godini.
  • Podatke obradio prim mr sc dr med Miodrag Đorđević
     
           
     
Realna prevalenca registrovanih osoba sa dijabetesom u Gradu Zaječaru 31. decembra 2010. godine bila je 6,04% jer je upoređen broj osoba koje imaju otvoren karton u Ambulanti za dijabetes sa brojem birača u Gradu Zaječaru.
 
Ukupan broj birača u Zaječaru 31. decembra 2010 56523
Ukupno registrovanih osoba sa dijabetesom starijih od 18 godina 3414

     
             
     
Ukupno stanovnika (prena popisu iz 2002. godine) 65969
Stanovnika sa 20 i više godina 53482
Stanovnika sa manje od 20 godina 12487
   
Ukupno registrovanih osoba sa dijabetesom starijih od 20 godina 3414
Ukupno registrovanih mlađih od 20 godina 16
Prevalenca dijabetesa u Opštini Zaječar 5,2%
Prevalenca u grupi sa 20 i više godina 6,38%
Prevalenca u grupi mlađih od 20 godina 0,13%
Broj novoobolelih u Opštini Zaječar 431
Incidenca dijabetesa u Opštini Zaječar 635/100 000
Broj novoobolelih od dijabetesa mlađih od 20 godina 3

     
             
     
Makrovaskularne komplikacije u Zaječaru 2010. godine
prema bazi podataka Bolnice u ZC ‘’Zaječar’’

 
Infarkt srca  
Ukupan broj obolelih u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa

152
56
99

   
Šlog (ictus cerebrovasclularis – icv)  
Ukupan broj obolelih u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa

212
63
149

   
Ishemija donjih ekstremiteta koja zahteva bolničko lečenje
(periferna ishemija)
 
Ukupan broj obolelih u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa

86
44
42

 

     
             
     
Karakteristike osoba sa dijabetesom i makrovaskulanim događajima 

Infarkt srca

 
Dužina trajanja dijabetesa  
Novootkrivni
< 10 godina
≥ 10 godina
19
13
24
   
Terapija pre akutnog događaja  
Bez terapije
Oralna terapija
Insulinska terapija
19
15
22
   
Terapija posle akutnog događaja  
Exitus letalis
Dijeta
Oralna terapija
Insulinska terapija
4
9
12
31


 Ictus cerebrovascularis (šlog) 

Dužina trajanja dijabetesa  
Novootkrivni
< 10 godina
≥ 10 godina
17
16
22
   
Terapija pre akutnog događaja  
Bez terapije
Oralna terapija
Insulinska terapija
28
17
20
   
Terapija posle akutnog događaja  
Exitus letalis
Dijeta
Oralna terapija
Insulinska terapija
32
7
10
16
 

Mikrovaskularne komplikacije 

 Dijabetesna nefropatija  
Broj osoba sa nefropatijom (prema sDiabNet bazi podataka)

Ukupan broj osoba koje su imale dijalizu u Gradu Zaječaru tokom 2010. godine (akutne i hronične)

Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa
Broj osoba sa dijabetesom na hroničnom programu hemodijalize
Broj osoba sa dijabetesom na peritonealnoj dijalizi
73

61


12
49
9
1
   
Dijabetesna retinopatija  
Broj osoba sa registrovanom retinopatijom (prema sDiabNet bazi podataka)
Broj slepih osoba sa dijabetesom (nisu sva slepila posledica dijabetesa)
170
42
   
Dijabetesna neuropatija  
Klinički dijagnostikovana polineuropatija (prema sDiabNet bazi podataka) 485
   
Amputacije donjih ekstremiteta u Opštini Zaječar  
Broj osoba sa amputacijom iznad skočnog zgloba (prema sDiabNet bazi podataka)
Broj osoba sa amputacijom ispod skočnog zgloba (prema sDiabNet bazi podataka)
Broj osoba sa akutnim ulkusom stopala (prema sDiabNet bazi podataka)
26
41
34
 
     
           
           
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend