Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Diabetes mellitus
u Gradu Zaječaru u 2010. godini

Organizacija brige o osobama sa dijabetesom u Zaječaru
Prim dr mr sc. Miodrag Đorđević


Dijabetes je hronična multisistemska bolest koja zahteva godišnju specijalističku evaluaciju koja je detaljna, efikasna i korisna za osobu sa dijabetesom. Cilj godišnjeg pregleda treba da bude celokupno sagledavanje osobe sa dijabetesom jer dijabetes može da ošteti gotovo sve sisteme u organizmu. Godišnji pregled treba da bude pod kontrolom doktora edukovanog za lečenje dijabetesa. (ceo prilog)

 
Pogledajte još i:
 
       
     

Diabetes mellitus i komplikacije u Gradu Zaječaru u 2010. godini
Prim dr Miodrag Đorđević


Prevalenca dijabetesa u Zaječaru u grupi punoletnih građana, 2009. godine, bila je 5.24% a incidenca 535/100 000 građana. Prikazane su makro i mikrovaskularne komplikacije prema dostupnim bazama podataka i prospektivnim praćenjem.

  • Podaci potiču iz baze podataka Ambulante za dijabetes, Internističke službe
  • Zdravstvenog centra u Zaječaru i baze podataka hospitalizovanih bolesnika
  • Zdravstvenog centra u Zaječaru kao i popisa stanovništva iz 2002. godini.
  • Podatke obradio prim mr sc dr med Miodrag Đorđević (ceo prilog)
 
       
      Diabetes mellitus u Gradu Zaječaru u 2010. godini
Prim dr Miodrag Đorđević


Prikaz Diabnet baze podataka
U elektronskoj bazi podataka, koja se koristi u Ambulanti za dijabetes, 31. decembra 2010. godine bilo je registrovano 3430 osoba. Prikazani su faktori rizika, ispoljene komplikacije i terapija u celoj grupi obolelih osoba u jasno definisanoj populaciji (građani Zaječara). (ceo prilog)

 
       
      Analiza lečenja osoba sa dijabetesom lečenih u Ambulanti za dijabetes u Gradu Zaječaru tokom 2010. godine
Prim dr Miodrag Đorđević

Prikaz Diabnet baze podataka
U Ambulanti za dijabetes, tokom tokom 2010. godine lečene su 2126 osobe. Svi pregled upisivani su u elektronsku bazu podataka i analiza podataka iz nje potiče. U bazi podataka aktivno je 3430 kartona, što znači da je godišnju kontrolu imalo 62,0 % registrovanih osoba sa dijabetesom. Od osoba koje se nisu javile na pregled tokom 2010. godine 441 osoba imalo je poslednji pregled tokom 2009. godine a 860 osoba nije se javljalo od 2008. godine
(ceo prilog)

 
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend