Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Terapija dijabetesa tokom lečenja akutnog infarkta srca u Zaječaru
tokom 2009. godine

Podaci dobijeni pregledom elektronske baze podataka ZC Zaječar i Ambulante za dijabetes (Miodrag Đorđević)

     
           
      Terapija dijabetesa posmatranih bolesnika
Pregledom elektronske baze podataka i uvidom u istorije bolesti internog odeljenja u 2009. godini otpuštena je 171 osoba sa dijagnozom infarkt miokarda a od toga je 51 bolesnik imao i pridruženu dijagnozu diabetes mellitus
 
  Prijem Tok lečenja Otpust
Novootkriveni 13    
Dijeta 2 7 7
Oralna th 14 4 6
Kombinovana th 3 0 2
Insulinska th - konvencionalna 9 6 8
Insulinska th - intenzivirana 10 34 20
Exitus letalis     8

 

     
  Terapija dijabetesa pre akutnog infarkta srca u Zaječaru
2009. godine
       
             
  Terapija dijabetesa tokom lečenja akutnog infarkta srca u Zaječaru 2009. godine        
             
  Terapija dijabetesa predložena za otpust posle lečenja akutnog infarkta srca u Zaječaru 2009. godine        
             
  Terapija bolesnika sa novootkrivenim dijabetesom   Ukupno 13 bolesnika lečenih od infarkta srca tokom 2009. u Zaječaru imalo je novootkrveni dijabetesa
 
  Tokom lečenja Otpust
Dijeta 4 4
Oralna th 1 2
Kombinovana th 0 1
Insulin 8 3
Exitus letalis   3
     
             
  Mortalitet od infarkta srca u 2009. godini u Gradu Zaječaru  
  • Od 120 osoba bez dijabetesa i infarktom srca umrlo je 14 osoba
  • Od 51 osoba sa infarktom srca i dijabetesom umrlo je 8 osoba
     
             
 

Terapija dijabetesa bolesnika koji su tokom 2009. godine umrli od infarkta srca

  Ukupno 8 bolesnika lečenih od infarkta srca tokom 2009. u Zaječaru umrlo je tokom lečena infarkta srca
 
  Na prijemu Tokom lečenja
Novootkriveni 3 0
Dijeta 0 0
Oralna th 2 0
Kombinovana th 0 0
Insulin 3 8
     
           
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend