Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Diabetes mellitus
u Gradu Zaječaru u 2009. godini

Prim dr Miodrag Đorđević

 

 
Pogledajte još i:
 
           
      Beograd, 9.-12. jun 2010.
10. kongres Udruženja internista Srbije


Kongres je održan u hotelu Continental i imao je oko hiljadu registrovanih učesnika. Rad se odvijao u plenarne sale a u trećoj su izložene usmene prezentacije učesnika. Kongresom su dominirale teme iz kardiologije ali je bila i jedna dobro organizovana sesija o dijabetesu kao i sesije iz drugih grana interne medicine. Poslednjeg dana je u saradnji sa Europian Federation of Internal Medicine održan simpozijum na kome su autori iz inostranstva izložili svoj stav o metaboličkom sindromu, tromboemboliji i prikazana je ATRACTIVE studija rađena u Češkoj o lečenju kardiovaskularnih oboljenja. Autori iz Zaječara imali su jedno predavanje po pozivu, dve usmene prezentacije i četiri postera.


 
     
           
      Diabetes mellitus u Gradu Zaječaru u 2009. godini
Prim dr Miodrag Đorđević


Prevalenca dijabetesa u Zaječaru u grupi punoletnih građana, 2009. godine, bila je 5.24% a incidenca 535/100 000 građana. Prikazane su makro i mikrovaskularne komplikacije prema dostupnim bazama podataka i prospektivnim praćenjem. (ceo prilog)
     
           
      Ambulantno lečenje dijabetesa u Gradu Zaječaru 2009. godine
- Prikaz Diabnet baze podataka
Prim dr Miodrag Đorđević


U elektronskoj bazi podataka, koja se koristi u Ambulanti za dijabetes, 31. decembra 2009. godine bile su registrovane 3152 osobe. Prekazani su faktori rizika, ispoljene komplikacije i terapija u celoj grupi obolelih osoba u jasno definisanoj populaciji (građani Zaječara).
(ceo prilog)
     
           
      Analiza lečenja osoba sa dijabetesom lečenih
u Ambulanti za dijabetes u Gradu Zaječaru tokom 2009. godine
- Prikaz Diabnet baze podataka
Prim dr Miodrag Đorđević


U Ambulanti za dijabetes, tokom tokom 2009. godine lečena je 1791 osoba. Svi pregled upisivani su u elektronsku bazu podataka i analiza podataka iz nje potiče. U bazi podataka aktivno je 3152 kartona, što znači da je godišnju kontrolu imalo 58,8% registrovanih osoba sa dijabetesom. Od osoba koje se nisu javile na pregled tokom 2009. godine 237 osoba imalo je poslednji pregled tokom 2008. godine a 1124 osoba nije se javljalo od 2007. godine.
(ceo prilog)
     
           
      Terapija dijabetesa tokom lečenja akutnog infarkta srca
u Zaječaru tokom 2009. godine
Prim dr Miodrag Đorđević


Pregledom elektronske baze podataka i uvidom u istorije bolesti internog odeljenja u 2009. godini otpuštena je 171 osoba sa dijagnozom infarkt miokarda a od toga je 51 bolesnik imao i pridruženu dijagnozu diabetes mellitus (ceo prilog)
     
           
      Uloga medicinske sestre u prevenciji komplikacija dijabetesa u ZC Zaječar u 2009. godini, studija preseka
M Vasković, V Vitanović, S Aleksić, S Jovanović, ZC Zaječar


U bazi podataka Ambulante za dijabetes ZC Zaječar, 12. novembra 2009. godine kada je urađena studija preseka, bilo je registrovano 3154 osoba sa dijabetesom iz Opštine Zaječar. Tip 1 imalo je 275 osoba, tip 2 – 2856 osoba, druge tipove 7 osoba a nepoznat tip bio je kod 16 osoba.
 (ceo prilog)
     
           
      Ishrana osoba sa dijabetesom hospitalizovanih u ZC ‘’Zaječar’’
– jednogodišnje praćenje
Milojković Lela, ZC Zaječar
(ceo prilog)
     
             
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend