Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Terapija dijabetesa tokom lečenja akutnog infarkta srca u Zaječaru
tokom 2008. godine

Podaci dobijeni pregledom elektronske baze podataka ZC Zaječar i Ambulante za dijabetes (Miodrag Đorđević)

     
           
      Terapija dijabetesa posmatranih bolesnika
Pregledom elektronske baze podataka i uvidom u istorije bolesti internog odeljenja u 2008. godini otpušteno je 135 osoba sa dijagnozom infarkt miokarda a od toga je 35 bolesnika imalo i pridruženu dijagnozu diabetes mellitus
 
  Prijem Tok lečenja Otpust
Novootkriveni 4    
Dijeta 5 5 5
Oralna th 14 4 7
Kombinovana th 2 1 3
Insulinska th - konvencionalna 3 0 0
Insulinska th - intenzivirana 7 25 18
Exitus letalis     2

 

     
  Terapija dijabetesa pre akutnog infarkta srca u Zaječaru 2008. godine        
             
  Terapija dijabetesa tokom lečenja akutnog infarkta srca u Zaječaru 2008. godine        
             
  Terapija dijabetesa predložena za otpust posle lečenja akutnog infarkta srca u Zaječaru 2008. godine        
             
  Terapija bolesnika sa novootkrivenim dijabetesom   Oba bolesnika sa dijabetesom koji su umrli tokom lečenja akutnog događaja imala su novootkriveni dijabetes

 
  Tokom lečenja Otpust
Dijeta 0 1
Oralna th 0 0
Kombinovana th 0 0
Insulin 4 1
Exitus letalis   2
     
             
  Mortalitet od infarkta srca u 2008. godini u Gradu Zaječaru  
  • Od 100 osoba bez dijabetesa i infaktom srca umrlo je 10 osoba
  • Od 35 osoba sa infarktom srca i dijabetesom umrle su 2 osobe
  • Ni jedna osoba koja je pre infarkta lečila dijabetes nije umrla tokom lečenja akutnog događaja
     
             
           
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend