Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Prikaz nege bolesnika sa dijabetesom
i akutnim infarktom srca

Maja Pajkić, Suzana Jovanović

Podaci dobijeni pregledom elektronske baze podataka ZC Zaječar i Ambulante za dijabetes (Miodrag Đorđević)

 

  Pogledajte još i:  
           
     


 

     
  Terapija dijabetesa posmatranih bolesnika   Pregledom elektronske baze podataka i uvidom u istorije bolesti internog odeljenja u 2007. godini otpušteno je 127 osoba sa dijagnozom infarkt miokarda a od toga je 28 bolesnika imalo i pridruženu dijagnozu diabetes mellitus
  Prijem Tok lečenja Otpust
Novootkriveni 10    
Dijeta 2 2 5
Oralna th 8 1 9
Kombinovana th 0 1 2
Insulinska th - konvencionalna 7 3 6
Insulinska th - intenzivirana 1 20 3
Exitus letalis     3
     
             
  Terapija dijabetesa posmatranih bolesnika   Pregledom elektronske baze podataka i uvidom u istorije bolesti internog odeljenja u 2007. godini otpušteno je 127 osoba sa dijagnozom infarkt miokarda a od toga je 28 bolesnika imalo i pridruženu dijagnozu diabetes mellitus
 
     
      Terapija dijabetesa pre akutnog infarkta srca u Zaječaru 2007. godine

 

Terapija dijabetesa tokom lečenja akutnog infarkta srca u Zaječaru 2007. godine
Terapija dijabetesa predložena za otpust posle lečenja akutnog infarkta srca u Zaječaru 2007. godine


 

     
  Terapija bolesnika sa novootkrivenim dijabetesom   Većina osoba sa novootkrivenim dijabetesom tokom lečenja infarkta srca bude otpuštena sa dijetom ili oralnom terapijom ali od 3 umrla bolesnika dvoje su imali novootkriveni dijabetes
 
  Tokom lečenja Otpust
Dijeta 2 3
Oralna th 1 5
Kombinovana th 1 0
Insulin 6 2
Exitus letalis   2
     
             
  Mortalitet od infarkta srca u 2007. godini u Opštini Zaječar  
  • Od 99 osoba bez dijabetesa i infarktom srca umrlo je 11 osoba
  • Od 28 osoba sa infarktom srca i dijabetesom umrle su 3 osobe
  • Nema statistički značajne razlike među grupama
     
             
           
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend