Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Prikaz nege bolesnika sa dijabetesom
i akutnim infarktom srca

Aneta Bogdanović, Suzana Jovanović

  Pogledajte još i:  
           
      Bolesnik, 53 godine, javlja se internom odeljenju u Zaječaru zbog bola u grudima koji se javio 2 puta i trajao petnaestak minuta. Prvi put javlja se u naporu nekoliko sati pre prijema a drugi put u miru neposredno pre javljanja Hitnoj službi. Na prijemu žali se na intenzivnu glavobolju, mučninu i povraćanje. Klinički nalaz uredan. Ima dijabetes koji leči preparatom sulfonilureje ali se ne kontroliše. Imao je infarkt 2004. godine anteroseptalnog zida. Iz hitne donosi EKG na kome se vidi blaga elevacija ST segmenta na dijafragmalnom zidu. Na prijemu EKG bez znakova za akutni koronarni sindrom

Tok nege i lečenja prikazanog bolesnika
19.40 Bolesnik se javlja internom odeljenju sa uputom Hitne službe U hitnoj službi dobija tabl Aspirin
20.00 Bolesnik je smešten u koronarnoj jedinici. Plasirane su 2 i.v. kanile, priključen je na EKG i monitor krvnog pritiska, uzeta je krv za biohemijske analze. Bensedin 5 mg
Klometol amp I
Ranisan amp I
Plavix 300 mg
Clexan 0,3 mg bolus i.v.
20.20 Dobija bol u grudima
Radi se novi EKG na kome se vidi značajna elevacija st segmenta na dijafragmalnim odvodima
Streptase 1 500 000 jedinica inf 45 min
20.40 Bol u grudima je i dalje intenzivan Morphini chl I
20.50 Hipotenzija
Kompletan AV blok
Atropin amp
Aminophylin amp
O2 5l min
21.00 Sinusna tahikardija, VES u paru i često pojedinačno Xylocain 80 mg bolus, 800 mg 24h
21.30 Pojedinačne VES Streptase istekla
Xylocain inf u toku
21.45 Fibrilatio ventriculorum DC shock
21.50 Fibrilatio ventriculorum DC shock
7.00 Sinusni ritam bez ES, dijafragmalno ST segment u izoelektričnoj liniji, negativni t talasi U toku terapaija
Asprin 1x100, Plavix 1x75,
Clexan 2x 0,6
Xylocain se menja amiodaronom 3x1 tabl,
Sortis 1x40

Nivo enzima markera neroze miokarda
  CPK LDH  s-AST troponin
Na prijemu 757 471 41  
12 sati od prijema 7304 3811 888 >100

Glikoregulacija tokom lečenja infarkta srca
  Glikemija  mmol/l terapija
Na prijemu  20h - 10,6 Daonil 1x1
Tokom lečenja 7h – 7,3
12h – 5.8
18h – 5,7
22h – 6,3
Actrapid 6+6+6
Insulatard 6

     
             
  EKG u 19.40
prijem u bolnicu
 
 
     
  EKG u 20.00
prvi EKG po smeštanju u Koronarnu jedinicu
 
 
     
  EKG u 21h
Kompletan AV blok
 
 
 
     
  EKG u 21.30
Posle Streptase
 
 
 
     
  EKG posle 12 sati lečenja
 
 
 
     
  8. dan
EKG na otpustu
 
 
 
     
  Otpušta se posle 8 dana lečenja.   Terapija na otpustu
  • Glucofage 1000 2x1/2
  • Cardiopirin 1x1
  • Zyllt 1x75mg
  • Atoris 1x20mg
  • Concor Cor 1x1/2
     
  EHO srca na otpustu   Leva pretkomora lako dilatirana. Leva komora očuvanih dimenzija, donji zid hipokinetičan u celini.      
             
           
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend