Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

Dijabetes u opštini Zaječar

     
           
             
 

22. maj 2006.
Konferencija za štampu o oboljevanju od dijabetesa u Zaječaru u 2005. godini

 
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti - Zaječar i Dispanzer za dijabetes Zdravstvenog centra u Zaječaru upoznali su novinare sa podacima koji su sitematizovani iz baze podataka u Dispanzeru i baze podataka o hospitalizovanim bolesnicima Zdravstvenog centra. Konferenciji su prisustvovali svi lekari koji rade u Dispanzeru, prim mr sc dr Miodrag Đorđević, dr Bratimirka Jelenković, pedijatar-endokrinolog i mr sc dr Aleksandar Aleksić. Novinarima je ukazano da je Opština Zaječar jedna od retkih opština u kojoj postoje tačni podaci o oboljevanju.
     
             
     

Diabetes mellitus
u Opštini Zaječar u 2005. godini

Ukupno stanovnika
Stanovnika sa 20 i više godina
Stanovnika sa manje od 20 godina
65969
50452
15517
   
Ukupno registrovanih osoba sa dijabetesom starijih od 20 godina
Ukupno regustovanih mlađih od 20 godina
Prevalenca dijabetesa u Opštini Zaječar
Prevalenca u grupi sa 20 i više godina
Prevalenca u grupi mlađih od 20 godina
Broj novoobolelih u Opštini Zaječar
Incidenca dijabetesa u Opštini Zaječar
Nema novoobolelih od dijabetesa mlađih od 20 godina
2650
10
4,02%
4,95%
0,064%
199
302/100 000
-
     
             
      Oboljevanje od dijabetesa kod osoba sa 20 i više godina
u Opštini Zaječar u 2005. godini 
     
      Makrovaskularne komplikacije
 
Infarkt srca
Ukupan broj obolelih u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa

103
32
71
   
Šlog (ictus cerebrovasclularis – icv)
Ukupan broj obolelih u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa

280
35
245
   
Ishemija donjih ekstremiteta koja zahteva bolničko lečenje (periferna ishemija)
Ukupan broj obolelih u Opštini Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa


50
15
35

Makrovaskularne komplikacije u Opštini Zaječar u 2005. godini

Incidenca makrovaskularnih oboljenja u Opštini Zaječar u 2005. godini
(20 i više godina života)

Makrovaskularne komplikacije
u Opštini Zaječar u 2005. godini - muškarci

Makrovaskularne komplikacije
u Opštini Zaječar u 2005. godini - žene

     
             
      Mikrovaskularne komplikacije
 
Dijabetesna nefropatija
Ukupan broj osoba na hroničnom programu dijalize u Opštni Zaječar
Broj osoba sa dijabetesom
Broj osoba bez dijabetesa

39
5
34
   
Dijabetesna retinopatija
Nema pouzdanih podataka o broju slepih osoba

 
   
Dijabetesna neuropatija
Nema pouzdanih podataka o broju osoba sa polineuropatijom

 
   
Amputacije donjih ekstremiteta u Opštini Zaječar
Ukupno amputacija
Kod osoba bez dijabetesa
Kod osoba sa dijabetesom

35
23
12


Amputacije donjih ekstremiteta u Opštini Zaječar u 2005. godiniPodaci potiču iz baze podataka Dispanzera za dijabetes u Zaječaru i baze podataka hospitalizovanih bolesnika Zdravstvenog centra u Zaječaru kao i popisa stanovništva iz 2001. godini.

Podatke obradio prim mr sc dr med Miodrag Đorđević,
šef Dispanzera za dijabetes

     
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend