Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

O dijabetesu

23. jul 2008. Konsenzus o dijagnozi i lečenju predijabetesa AACE
(Američko udruženje kliničkih endokrinologa)


Pripremio: prim dr Miodrag Đorđević

 
 

Osnovni principi terapije insulinom kod dece i mladih sa dijabetesom tipa 1 – vodič za decu i roditelje
Dragan Zdravković, Tatjana Milenković, Ljiljana Plavšić, Slađana Živanović
(pdf - 1.5MB)

Kako živeti sa dijabetesom tip 2
(.pdf - 655KB)
NovoNordisk

 
     
 
      23. jul 2008. Konsenzus o dijagnozi i lečenju predijabetesa AACE
(Američko udruženje kliničkih endokrinologa)

Pripremio: prim dr Miodrag Đorđević

U toku je pandemija djabetesa i oko 24,1 milion Amerikanaca ima dijabetes. Svake godine registruje se 3 miliona novih bolesnika a oko 57 miliona ima predijabetes. Epidemiološke studije pokazuju da su osobe sa predijabetesom u riziku za nastanak komplikacija, kako kardiovaskulanih tako i mikrovaskularnih.
www.aace.com/meetings/consensus/hyperglycemia/hyperglycemia.pdf  

Kakve kriterijume koristiti za dijagnozu normalne glikemije, predijabetesa i dijabetesa u kontinuumu glikemije?

Normalnom glikemijom smatra se jutanjra glikemija manja od 5,6 mmol/l i glikemija posle opterećenja manja od 7,8 mmol/l. Smatra se da dijabetes imaju osobe koje imaju jutarnju glikemiju veću od 7,0 mmol/l ili glikemiju posle opterećenja veću od 11,1 mmol/l. Vrednosti glikemije između ovih mogu biti prethodnica pravog dijabetesa, kardiovaskularnih oboljenja i mikrovaskularnih komplikacija.

Koji su rizici ako se ne leči predijabetes?

Velika DECODE studija pokazala je da rizici od sveukupnog mortaliteta rastu linearno sa porastom postprandijalne glikemije od 5,3 do 11,1 mmol/l. Diabetes Prevention Program pokazao je da oko 8% osoba sa oštećenom tolerancijom ima dijabetesnu retinopatiju kao i 13% onih čije stanje progredira ka dijabetesu. Studija STOP NIDDM pokazala je da porast krvnog pritiska kod bolesnika sa oštećenom tolerancijom, lečenih placebom tokom 3 godine, dovodi do porasta kardiovaskularnih događaja 5 % za 4 godine. Honolulu Heart Study pokazala je da je hiperglikemija nakon opterećenja povezana sa porastom iznenadne smrti u 23 – godišnjem praćenju.

Kakvi su ciljevi i koje su terapijske mogućnosti lečenja predijabetesa?

Intenzivno prilagođavanje zdravom stilu života prvenstveni je savet koji jeftino i efikasno dovodi do poboljšanja glikemije i smanjivanja kardiovaslualrnih rizika. Terapijski ciljevi za kontrolu krvnog pritiska i lipida u cirkulaciji treba da prate ciljeve glikoregulacije. Osobe sa predijabetesom treba da redukuju telesnu težinu 5-10% i tu promenu održavaju u dužem vremenskom periodu koristeći strategije samokontrole.
Redovna fizička aktivnost umerenog intenziteta savetuje se 30 do 60 minuta na dan, najmanje 5 dana nedeljno. Ishrana treba da bude sa smanjenim sadržajem ukupnih masti, zasićenih i trans masnih kiselina i da ima dovoljno dijetnih vlakana. Smanjen unos soli i izbegavanje eksesnog unosa alkohola savetuje se u kontroli krvnog pritiska.
Kako FDA još uvek nije registrovala ni jedan lek za lečenje predijabetesa svaka odluka o farmakoterapiji predijabetesa mora biti posebno razmatrana ali kod osoba sa predijabetesom i posebno visokim rizikom farmakološku terapiju svakako treba dodati zdravom stilu života. Metformin i akarboza bezbedni su lekovi a postoje jako dokazi da smanjuju pojavu dijabetesa kod osoba sa predijabetesom. Tiazolidindioni, takođe, smanjuju rizik od pojave dijabetesa ali treba razmotriti bezbednost terapje (pogoršanje kongestivne srčane insuficijencije, frakture).
Ciljevi za kontrolu lipida u cirkulaciji treba da budu isti kod osoba sa predijabetesom kao i sa dijabetesom. Statini se savetuju da se postigne terapijski cilj za LDL od. Fibrati, ezetimibe i drugi lekovi mogu biti korisna dodatna terapija. Niacin može popraviti lipidni profil ali uz potencijalne neželjene efekte na glikemiju.
Osobe sa predijabetesom treba da imaju iste terapijske ciljeve u lečenju hipertenzije kao i osobe sa dijabetesom (sistolini pritisak manji od 130 mmHg, dijastolni 80 mmHg). Inhibitori ACE ili blokeri angiotenzin skih receptora savetuju se kao terapija prvog izbora a blokeri kalcijumskih kanalića kao terapija drugog izbora. Zbog negativnih efekata na glikemiju beta blokere i diuretike koristiti uz oprez i izbegavati kad je moguće.
Aspirin se savetuje svim osobama sa predijabetesom ako nisu u povišenom riziku za gastrointestinalana, intrakranijalna i druga krvarenja.

Kako treba pratiti terapiju predijabetesa?

Osobama sa predijabetesom treba jednom godišnje raditi test opterećenja glukozom i dva puta godišnje testiranje na mikroalbuminuriju, glikemiju, HbA1c i lipidni profil. Osobe sa povećanim rizikom kontrole raditi i češće.

Koliko je isplativo lečenje predijabetesa?

Cenu prevencije dijabetesa treba balansirati sa uštedom koja se dobije uštedom lečenja oboljenja, komplikacija i hospitalizacija.

Kakva dodatna istraživanja treba uraditi da bi se potvrdila dijagnoza i terapija predijabetesa?

Autori Konsenzusa preporučuju dodatna istraživanja

     
     
 
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend