Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
   

O dijabetesu

Potencijalna povezanost glargine insulina
(Lantus, Sanofi-Aventis) i nastanka kancera

Pripremio: Prim dr Miodrag Đorđević

 
 
 
     
 
      Potencijalna povezanost glargine insulina (Lantus, Sanofi-Aventis) i nastanka kancera (ali eksperti upozoravaju osobe sa dijabetesom da nikako ne prekidaju samostalno terapiju)

EASD (evropska Asocijacija za istraživanje dijabetesa) objavila 30 juna je upozorenje medijima na rezultate studije koja će biti objavljena u septembarskom broju 2009. godine časopisa Diabetologia a koji se odnosi na povezanost terapije glargine insulinom i pojave karcinoma (1). Medscape, američki Portal za medicinu, objavio je 1. jula 2009. godine tekst koji upozorava na ovo saopštenje (2) a FDA (američka Agencije za lekove) izdala je saopštenje da objavljene studije ukazuju na ovu povezanost, mada su potrebne dodatne studije kako bi se ovo potvrdilo. FDA, trenutno, ne savetuje prekidanje terapije bez saveta sa svojim doktorom ali još uvek nisu ni preporuke lekarima upućene (3).

Tri od četri opservacione studije, koje će biti objavljene u štampanoj verziji časopisa Diabetologia (službenog časopisa EASD) u septembru a na sajtu su već objavljene krajem juna 2009, ukazuju na povezanost terapije glargine insulinom i rizika od nastanka kancera. Glargine insulin koristi se u terapiji i tipa 1 i tipa 2 dijabetesa. To je dugodelujući analog i daje se jednom dnevno.

Diabetologia je objavila opservacionu studiju u kojoj je analizirano 127 hiljada osoba lečenih insulinom i nađena je statistička povezanost pojave karcinoma i terapije glargine insulinom u odnosu na grupu osoba koja je lečena sličnom dozom humanog insulina. U grupi lečenoj glargine insulinom oko godinu i po dana, u odnosu na grupu koja uzima sličnu dozu humanog insulina, rizik od nastanka kancera bio je 1 osoba više sa karcinomom na 100 lečenih osoba. Ova studija, koja je rađena u Nemačkoj, takođe, pokazuje doznu povezanost rizika za nastanak kancera. 10 jedinica glargine insulina, povećava rizik za 9% dok 50 jedinica povećava rizik za 31 %. U ovoj studiji nije razmatran detemir insulin koji na drugom principu postiže produženje delovanja (4).

Kao posledica prethodne studije, analizirana je baza podataka u Švedskoj, Škotskoj i Velikoj Britaniji. Švedska studija pokazala je da terapija glargine insulinom uvećava dva puta rizik za nastanak karcinoma dojke, škotska studija pokazuje nesignifikantno povećanje karcinoma dojke dok britanska studija ne pokazuje nikakvu povezanost glargine insulina i kancera.

Prof Gale i prof Smith, naglašavaju oraničenost ovih studija. Grupa bolesnika koji uzimaju glargine insulin bila je starija, gojaznija, imala veći krvni pritisak od kontrolne. Studije iz Švedske i Škotske bile su na malom broju pacijenata. Njihov kategoričan stav je da glargine insulin ne uzrokuje pojavu kacera ali navedene studije ukazuju na mogući rizik da ovaj insulin ubrzava rast i razmnožavanje već postojećih malignih ćelija. EASD ne savetuje osobe sa dijabetesom da prekinu terapiju glargine insulinom zbog studije koja je objavljena ali osobe koje već imaju karcinom ili imaju porodičnu opterećenost od karcinoma dojke savetuje da razmisle o prelasku na 2 doze fiksnom kombinacijom umesto jedne doze glargine insulina. Najvažnije je nikako ne prekidati terapiju insulinom i nikakve promene u terapiji ne započinjati bez konsultacije sa svojim doktorom (5).

1. www.diabetologia-journal.org/cancer.html 
2. www.medscape.com/viewarticle/705198?src=top10 
3. www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/
PostmarketDrugSafetyInformationforPatientsandProviders/
DrugSafetyInformationforHeathcareProfessionals/ucm169722.htm

4. http:/webcast.easd.org/press/glargine/download/081131Hemkenscorrectedproofs.PDF
5. http://webcast.easd.org/press/glargine/download/090831Smithfinalproofs.pdf
 
     
     
 
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend