Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
    6. februar 2008.
Prekinuta grana ACCORD studije
u kojoj je kod ispitanika intenzivno regulisana glikemija


Na konferenciji za štampu NHLBI, Nacionalnog instituta za zdravlje SAD objavljeno je da ACCORD studija zbog rizika po ispitanike prekida sa intenzivnom glikoregulacijom u grupi intenzivno lečenih ispitanika. Ova velika klinička studija ispitivala je načine da se smanje makrovaskularne komplikacije kod osoba koje imaju dijabetes i dodatne faktore rizika za kardiovaskularna oboljenja.
www.nih.gov/news/health/feb2008/nhlbi-06.htm
www.nhlbi.nih.gov/health/prof/heart/other/accord/remarks.pdf
www.accordtrial.org/public/index.cfm
     
     
 
      ADA je odmah prokomentarisala događaj i posavetovala svoje članove da ne menjaju terapiju bez konsultacije sa svojim zdravstvenim timom.
www.diabetes.org/for-media/pr-ada-statement-related-to-accord-trail-announcement-020608.jsp
U isto vreme nastavak Steno 2 studije objavljen u The New England Journal of Medicine pokazao je intenzivna multifaktorijalna intervenicija kod osoba sa tipom 2 dijabetesa održava pozitivne efekte na vaskularne događaje. http://content.nejm.org/cgi/content/short/358/6/580


ACCORD (Action to Control Cardiovasular Risk in Diabetes) je velika i važna klinička studija koja je imala za cilj da odgovori na pitanje koji je najbolji put da se smanji visoka stopa kardiovaskularnih događaja kod osoba sa tipom 2 dijabetesa i visokim rizikom za infarkt i šlog.
ACCORD studija započela je 2001. godine i testirala je tri terapijska pristupa:
  • intenzivnu glikoregulaciju u poređenju sa standardnim pristupom
  • intenzivno lečenje hipertenzije u poređenju sa standarnim pristupom
  • lečenje hiperlipidemije kombinacijom fibrata i statina u poređenju sa samo statinom

U studiju je uključen 10 251 dobrovoljac sa tipom 2 dijabetesa. U vreme uključenja u studiju ispitanici su lečili dijabetes već deset godina u proseku, imali HbA1c prosečno 8,2%, (što je više nego kod većine osoba sa dijabetesom u Americi) i imali poznato srčano oboljenje ili najmanje 2 faktora rizika za kardiovaskularna oboljenja (hipertenzija, povišen nivo holesterola u cirkulaciji, gojaznost i pušenje). U ovoj grupi osoba smrtnost je oko 50 na 1000 osoba (5% godišnje). Osobe uključene u studiju podeljene su u:

  • intenzivno lečenu grupu (u kojoj je cilj da HbA1c bude niži od 6%)
  • standardno lečenu grupu (u kojoj je cilj da HbA1c bude 7-7,9%)

Za postizanje terapijskih ciljeva korišćeni su lekovi koje je odobrila FDA (metformin, preparati sulfonil ureje, tiazolidindioni, insulin, akarboza, enoksaparin). Oko 9 meseci, u proseku, bilo je potrebno da se dostigne terapijski cilj. Ispitanici u grupi intenzivno lečenih osoba kontrolisani su na 2 meseca a u grupi standardno lečenih na 4 meseca. Većina lekova bila je besplatna.
U trenutku prekidanja grane studije, 18 meseci pre planiranog kraja, u grupi intenzivno lečenih ispitanika prosečni HbA1c bio je 6,4% a u grupi standardno lečenih osoba 7,5%. U standardno lečenoj grupi zabeleženo je 11 smrtnih ishoda na 1000 ispitanika tokom 4 godine praćenja a u grupi intenzivno lečenih ispitanika 14. U obe grupe ispitanika ovaj neželjeni ishod znatno je niži od očekivanog kod osoba sa dijabetesom i visokim faktorima rizika za kardiovaskularna oboljenja. Ipak, razlika od 54 smrtna ishoda više u grupi intenzivno lečenih osoba (257 prema 203) dovodi do razlike od 3 na 1000 osoba u proseku tokom četvorogodišnjeg perioda praćenja i desetočlani Odbor za praćenje predložio je prekid ove grane studije. Ispitanici će biti lečeni do planiranog kraja studije (jun 2009. godine) ali standardnom terapijom. Istraživači su intenzivno analizirali dostupne podatke ali nisu uspeli da identifikuju ni jedan izdvojen uzrok veće smrtnosti u intenzivno lečenoj grupi. Zna se da ni hipoglikemije niti neki poseban lek (uključujući rosiglitazon koji je zbog upozorenja početkom 2007. godine posebno analiziran) nije uzrok primećenoj razlici u preživljavanju. Ne treba zaboraviti ni činjenicu da su primarni ishodi mereni zbirom srčanih udara, šloga i kardiovaskularnih smrtnih ishoda 10% bili niži u grupi intenzivno lečenih ispitanika.
Zaključeno je da kod osoba sa tipom 2 dijabetesa i posebno visokim rizikom za kardiovaskularne komplikacije insistiranje na normalizaciji glikemije i HbA1c nižem od 6% može biti kontraproduktivno i da se ne može zauzeti isti pristup lečenja kod svih osoba sa dijabetesom.
Ovaj zaključak u skladu je sa preporukama ADA-e koja preporučuje glikoregulaciju kojom se postiže HbA1c niži od 7% ali da terapijske ciljeve treba prilagoditi individualno. Kod osoba koje su sklone teškim i čestim hipoglikemijama ili osoba sa ograničenim očekivanim preživljavanjem treba imati manje ambiciozne ciljeve glikoregulacije. Posle ACCORD studije treba terapijske ciljeve prilagoditi i kod osoba sa tipom 2 dijabetesa i povišenim kardiovaskularnim rizikom. Rezultati ACCORD studije ne mogu se proširiti na osobe sa tipom 1 dijabetesa.

     
     
 
  ADVANCE studija ne potvrđuje rezultate ACCORD studije   14. februar 2007. Sidnej, Australija

Preliminarni rezultati ADVANCE studije ne potvrđuju nalaze u ACCORD studiji da intenzivna glikoregulacija kod bolesnika sa kardiovaskularnim oboljenjima povećava smrtnost.

ADVANCE studiju finansiraju australijski National Health and Medical Research Concile i kompanija Servier koja proizvodi preparat sulfoilureje gliklazid. Ova studija slična je ACCORD studiji u tome što, takođe, ispituje značaj intenzivne glikoregulacije kod osoba sa tipom 2 dijabetesa i visokim rizikom za kardiovaskularna oboljenja. Obuhvata 11 140 osoba sa tipom 2 dijabetesa koji su podeljeni u grupu koja se leči intenzivno i terapijski cilj je HbA1c ispod 6,5% (dostignuto je 6,4) i standardno lečenu grupu gde je terapijski cilj bio 7-7,5%. Studije se donekle razlikuju u započinjanu terapije jer su ovde svi ispitanici započinjali lečenje preparatom gliklazida ali je u kasnijem toku primenjivan kompletan terapijski spektar koji se može koristiti. Studija se završava marta 2008. godine kada će se uraditi definitivne analize. A ovo saopštenje dao je Nadzorni komitet Studije zbog zabrinutosti istraživača kojima rezultati još nisu dostupni.

Postoji još jedna studija koja je u toku i ispituje sličan problem. To je VA Diabetes Tiral i, takođe se, uskoro završava.
     
             
             
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend