Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
 

 

 

Svetski Dan dijabetesa 2010.
Preuzmi kontrolu dijabetesa. Sada.

2010. godina druga je godina petogodišnje kampanje ‘’Edukacija o dijabetesu i prevencija dijabetesa’’, teme svetskog Dana dijabetesa u periodu 2009.-2013. godina. U 2009. godini, Kampanja je pozivala sve koji su odgovorni za brigu o dijabetesu da razumeju dijabetes i upoznaju simptome dijabetesa i faktore rizika za nastanak dijabetesa. U ovoj godini otišlo se korak dalje pozivom cele dijabesne zajednice i drugih zainteresovanih osoba kao i građana uopšte da preuzmu aktivno učešće u kontroli dijabetesa.
Ciljevi ovogodišnje kampanje:

  • Građani uopšte i osobe koje su u riziku od nastanka dijabetesa: širenje svesti da je dijabetes ozbiljan problem i da postoje načini prevencije
  • Osobe sa dijabetesom: Prenošenje znanja kako bi se dijabetes bolje razumeo i prevenirale komplikacije
  • Vlast i oni koji kreiraju zdravstvenu politiku: podrška usmerena ka isplativim i efikasnim merama prevencije dijabetesa baziranim na edukaciji koja je osnovna komponenta brige o dijabetesu

   
         
     

Glavne poruke ovogodišnje kampanje su:

  • Građanima uopšte i osobama u riziku od nastanka dijabetesa:

Jeste li u riziku da dobijete dijabetes? Popunite upitnik!

  • Zdravstvenim radnicima:

Mislite na simptome i znake dijabetesa. Rana dijagnoza spašava živote!

  • Vlast i oni koji kreiraju zdravstvenu politiku

Prevncija i lečenje dijabetesa jednostavni su i isplativi. Podignite ih u vrh svojih prioriteta

  • Bliski rođaci

Vaša deca mogu dobiti dijabetes. Naučite znake upozorenja. Obratite se lekaru ako ih uočite

  • Osobe sa dijabetesom

Uživajte u aktivnom životu i izbegnite komplikacije dijabetesa

     
             
         
  Obeležavanje svetskog Dana dijabetesa u Zaječaru 2010. godine  

14. novembar 2010. Zaječar, Popova plaža

U Zaječaru je održana i ove godine, već tradicionalna, šetnja na Popovoj Plaži u 13 sati povodom svetskog Dana dijabetesa. Šetnja predstavlja podršku svetskoj manifestaciji Global Diabetes Walk. Ove godine šetalo je stotinak građana i svima je dodeljena zahvalnica. Šetalo se Stazom zdravlja koja je obeležena 2006. godine i omiljeno je šetalište Zaječaraca.

13.-16. novembar 2010. Zaječar
Osvetilimo dijabetes u Zaječaru – slajd prezentacija u apotekarskoj Ustanovi


Slajd prezentacija IDF, proširena zaječarskim slikama i podacima, prikazivana je preko internog video programa apotekarske Ustanove u Zaječaru. Veliki broj građana video je ovu prezentaciju.

15. novembar 2010. Zaječar
Testiranje građana na dijabetes u apotekarskoj Ustanovi


Volonteri Udruženja su tokom akcije testiranja građana na dijabetes, koju je sprovela apotekarska Ustanova i kompanija ADOC, merili su građanima obim struka i procenjivali im Findrisc upitnikom rizik za dijabetes. Ta prilika je iskorišćena za promociju zdravih stilova života.15. novembar 2010. Zaječar
Prikaz Projekta prevencije dijabetesa u Zaječaru


U Svečanoj sali skupštine Grada, Društvo za borbu protiv šećerne bolesti organizovalo je sastanak povodom svetskog Dijabetesa. Ovom prilikom je, u skladu sa ovogodišnjom temom ove manifestacije, prikazan Projekt koji volonteri Udruženja, već 2 godine, sprovode u Zaječaru. Tokom ovog projekta edukovano je od dijabetesu oko 1500 učenika a testirano Findrisc upitnikom na rizike od dijabetesa oko 4000 Zaječaraca.
 

     
         
      Beograd, 21. oktobar 2010.
Sastanak društava za borbu protiv šećerne bolesti povodom pripreme za svetski Dan dijabetesa


Na ideju Udruženja iz Beograda ’’Plavi krug’’ i Stele Prgomelje organizovan je radni sastanak povodom priprema za obeležavanje svetskog Dana dijabetesa. Sastanak je održan u prostorijama kompanije NovoNordisk i prisustvovali su, osim aktivista Dijabetološkog Saveza i predstavnici Saveza Društava za borbu protiv dijabetesa i Savez Društava Vojvodine za borbu protiv dijabetesa. Predstavljeni su pristupi obeležavanju svetskog Dana dijabtesa i dogovoreno da što više objekata bude osvetljeno plavim svetlom toga dana. Treba sve planirane objekte najaviti Steli Prgomelji kako bi IDF na vreme objavio naše planove www.diabeta.net. Nastavljeni su dogovori da se Dijabetološki savez tansformiše u krovnu nacionalnu organizaciju koja će uključivati sva Udruženja koja se bave dijabetesom i predstavljati ih u IDF-u.

     
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend