Novolet zamena
 
    Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar
 
   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
 

 

 

Svetski Dan dijabetesa 2009.
Razumeti dijabetes i preuzeti kontrolu

Edukacija o dijabetesu i prevencija dijabetesa tema su svetskog Dana dijabetesa u periodu 2009.-2013. godina. Kampanja poziva sve koji su odgovorni za brigu o dijabetesu da razumeju dijabetes i preuzmu kontrolu dijabetesa.

 • Osobe sa dijabetesom ohrabruje se da preuzmu kontrolu dijabetesa boljom edukacijom.
 • Vlast da primeni efikasnu strategiju i politiku prevencije i lečenja dijabetesa u cilju zaštite zdravlja stanovništva koje je u riziku od nastanka dijabetesa.
 • Zdravstvene radnike da primene u praksi, na dokazima zasnovane, preporuke
 • Građane uopšte da shvate ozbiljne posledice dijabetesa i koliko god je to moguće odlože nastanak dijabetesa i njegovih komplikacija.
   
         
     

Glavne poruke ovogodišnje kampanje su:

 • Upoznajmo rizike za nastanak dijabetesa i znake upozorenjaGlavne poruke ovogodišnje kampanje su:

 • Upoznajmo rizike za nastanak dijabetesa i znake upozorenja.

 

     
      Prevencija dijabetesa

U današnje vreme tip 1 dijabetesa ne može se sprečiti. Faktori spoljne sredine okidaju urođeni rizik što dovodi do destrukcije ćelija koje stvaraju insulin. Tip 2 dijabetesa, međutim, može se odložiti zdravim stilom života , zdravom telesnom masom i fizičkom aktivnošću. Istraživanja iz Kine, Finske i SAD potvrđuju ovu činjenicu.
Bez obzira na metode, poslednjih 30 godina, tip 2 dijabetesa u velikom je porastu u celom svetu. 1985. godine smatralo se da u celom svetu postoji oko 30 miliona osoba sa dijabetesom, danas je broj obolelih prelazi 285 miliona. I pored svih mera koje se preuzimaju u prevenciji dijabetesa IDF predviđa da će 2030. godine biti oko 435 miliona obolelih. Jasno je da će ova eksplozija dijabetesa biti veliki izazov za zdravstvene sisteme i biti veliko ekonomsko opterećenje. Zbog toga je jako značajno da se stalno šalje poruka da se dobrom edukacijom o dijabetesu i merama prevencije štedi dugoročno novac ali i poboljšava kvalitet života osoba sa dijabetesom i osoba u riziku za nastanak dijabetesa.
IDF preporučuje da se osobe koje su u riziku od tipa 2 dijabetesa identifikuju jednostavnim upitnikom u kome se uzimaju podaci os životnoj dobi, obimu struka, oboljevanju od dijabetesa u porodici, kardiovaskularnim bolestima i dijabetesu u trudnoći. Kada se jednom označe da su u povišenom riziku od dijabetesa, osobe treba da odrede glikemiju i utvrde da li imaju visoko normalnu glikemiju ili oštećenu toleranciju na glukozu, jer oba ova faktora predstavljaju povišen rizik za nastank dijabetesa tipa 2. Merama prevencije nastanak tipa 2 dijabetesa može se odložiti ili izbeći.
Postoje jasni dokazi da se postizanjem zdrave telesne mase i umerenom fizičkom aktivnošću može prevenirati tip 2 dijabetesa. U primarnoj prevenciji, važna je uloga edukatora o dijabetesu da osobama sa rizikom razjasni rizike i postave realne ciljeve za poboljšanje zdravlja. IDF preporučuje najmanje 30 minuta fizičke aktivnosti dnevno, brze šetnje, plivanja, vožnje bicikla ili plesa. Na primer, redovna šetnja od 30 minuta na dan smanjuje rizik od nastanka dijabetesa za 30-40%.Razumeti dijabetes: znaci koji upozoravaju na postojanje dijabetesa

Simptomi koji upozoravaju na dijabetes (kod tipa 2 dijabetesa mogu biti blagi ili nedostajati):

 • Učestalo mokrenje
 • Pojačana žeđ
 • Pojačana glad
 • Gubitak telesne mase
 • Umor
 • Gubitak koncentracije i nezainteresovanost
 • Povraćanje i bol u trbuhu
 • Neuobičajene senzacije ili trnjenje stopala i šaka
 • Smetnje sa vidom
 • Česte infekcije
 • Sporo zarastanje rana

Ako se ovi znaci primete treba se javiti lekaru.

     
         
             
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2011. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend