Novolet zamena
 
   

DIABETES ZAJEČAR
Društvo za borbu protiv šećerne bolesti "Zaječar"
 

   
           
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Vaša pisma | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
 
 
 

 

 

Obeležavanje
Svetskog dana dijabetesa 2008.

14. novembar - Svetski Dan dijabetesa
www.worlddiabetesday.org 

Svetski Dan dijabetesa predstavlja svetsku kampanju podizanja pozornosti na dijabetes. Obeležava se svake godine 14. novembra i svim događanjima rukovodi International Diabetes Federation – IDF (svetska Organizacija za borbu protiv dijabetesa) (www.idf.org). Od 2007. godine, svetski Dan dijabetesa postao je zvanični Dan borbe protiv dijabetesa Ujedinjenih nacija. Svake godine kampanja ima temu koju odabere IDF i u 2008. godini kampanja je posvećena, kao i 2007. deci adolescentima.

 


Aktivnosti:

 
         
      Deca i dijabetes

Diabetes je jedno od najčešćih hroničnih oboljenja koje deca imaju. Može ga dobiti dete bilo koje životne dobi, uključujući bebe. Ako se kod dece na postavi na vreme dijagnoza dijabetesa, može doći do teških oštećenja pa čak i fatalnog ishoda. Diabetes se kod dece još uvek često previdi ili pogrešno dijagnostikuje.
Svaki roditelj, učitelj, sestre i doktori koji se bave decom i svi koji brinu o deci moraju biti u stanju da prepoznaju simptome i znake dijabetesa.

Upoznajmo simptome i znake dijabetesa
 • Učestalo mokrenje
 • Pojačana žeđ
 • Pojačana glad
 • Gubitak telesne težine
 • Umor
 • Gubitak koncentracije i interesovanja
 • Zamućen vid
 • Povraćanje i bol u trbuhu (često se pogrešno protumači kao virusna infekcija)

Kod dece sa tipom 2 dijabetesa ovi simptomi mogu nedostajati ili biti blagi.
IDF i ISPAD (Međunarodno udruženje za pedijatrijski i adolescentni dijabetes) kreirali su postere koji prikazuju znake koji bi mogli ukazati na dijabetes.Slika 1.
www.worlddiabetesday.org/the-campaign/diabetes-and-children/dka-awareness 


Tip 1 i tip 2 dijabetesa

Dijabetes je hronična, potencijalno onesposobljavajuća i često fatalna bolest. Javlja se kao posledica problema sa stvaranjem ili delovanjem insulina u organizmu. Našem telu treba insulin kako bi mogao da iskoristi energiju iz hrane. Kada neko ima dijabetes, on ili ne stvara dovoljno insulina (tip 1 dijabetesa) ili njegovo telo ne može iskoristiti efektivno insulin koji stvara (tip 2 dijabetesa).
Tip 1 dijabetesa je autoimuna bolest i ne može se prevenirati. U principu, to je kod dece dominantna forma dijabetesa i, u svetu, zahvata oko pola miliona dece mlađe od 15 godina. Međutim, zbog sve češće gojaznosti dece, i smanjenja fizičke aktivnosti, tip 2 dijabetesa, takođe, je u porastu je kod dece i adolescenata. U nekim zemljama (Japanu, na primer) tip 2 dijabetesa postao je učestalija forma dijabetesa dece.

 • Globalno, oko 500 000 dece mlađe od 15 godina ima tip 1 dijabetesa
 • Svakoga dana 200 dece dobija dijabetes tip 1
 • Svake godine 70 000 dece dobija tip 1 dijabetesa
 • Tip 1 dijabetesa kod dece svake godine raste za 3%
 • Tip 1 dijabetesa u najvećem je porastu kod predškolske dece po stopi od 5% godišnje
 • Najveća incidenca tipa 1 dijabetesa kod dece je u Finskoj, Švedskoj i Norveškoj
 • Tip 2 dijabetesa prijavljuje se i kod dece mlađe od 8 godina što znači da se može javiti u životnoj dobi za koju se do sada smatralo da nije u riziku za ovaj tip dijabetesa. U nekim etničkim grupama (neke populacije indijanaca u Americi i Kanadi) 1 od 100 dece ima dijabetes a ponegde i 1 od 25 dece.
 • Svako drugo dete sa dijabetesom razvije komplikacije tokom narednih 15 godina
 • Istraživanja pokazuju da se tip 2 dijabetesa može izbeći gubitkom 7-10% telesne težine i umerenim povećanjem fizičke aktivnosti
 • Tip 2 dijabetesa u dečijem uzrastu postaje globalni zdravstveni problem sa potencijalno ozbiljnim ishodima
 • Tip 2 dijabetesa javlja se kod dece i razvijenih zemalja i u zemljama u razvoju.


Nijedno dete ne treba da strada od dijabetesa

Dijabetes je smrtonosno oboljenje. Svake godine, skoro 4 miliona osoba umre zbog oboljenja povezanih sa dijabetesom. Deca, posebno u zemljama gde je pristup zdravstvenoj službi i lekovima otežan, umiru mlada.

 • Diabetesna ketoacidoza (DKA), pojava viška kiseline u organizmu kao posledica neregulisanog dijabetesa glavni je uzrok smrti dece sa tipom 1 dijabetesa. Ranom dijagnozom i blagovremenim lečenjem pojava DKA može se sprečiti
 • Insulin je otkriven pre više od 85 godina ali u nekim delovima sveta deca i dalje stradaju zbog nedostatka insulina
 • Deca sa dijabetesom treba da kontrolišu glikemiju kako bi postigli dobru regulacija dijabetesa. Ova sredstva, takođe. Ponegde nisu dostupna ili su skupa
 • U Zambiji, dete sa tipom 1 dijabetesa ima očekivano preživljavanje 11 godina. U Maliju je to 30 meseci a u Mozambiku oko godinu dana


Ciljevi kampanje Svetskog dana dijabetesa u 2008. godini su:

 • Povećati broj dece koje pomaže kampanja ''Život za decu'' Internacionalne federacije za dijabetes (IDF)
 • Povećati svest o znacima dijabetesa
 • Ohrabriti akcije kojima se smanjuje pojava dijabetesne ketoacidoze i distribuirati materijal koji podržava ovu inicijativu
 • Promovisati zdrave stilove života kako bi se prevenirao tip 2 dijabetesa kod dece


Kako se priključiti akciji

Odaberite monumentalu građevinu ili spomenik iz vašeg kraja i priključite se akciji
''The World Diabetes Day monument challenge'' www.worlddiabetesday.org/events/monument-challenge 
2007. godine, povodom svetskog Dana dijabetesa upečatljive građevine osvetljavane su plavom bojom i ukupno je bilo 279 takvih građevina. Ove godine, planira se da ih bude bar 500. U Beogradu plavo je osvetljen Dom narodne Skupštine i novi železnički most. U Zaječaru most kod Popove plaže.

 • Organizujte neki događaj sa lokalnim političarima kao biste obeležili svetski Dan dijabetesa i aktuelizovali temu www.worlddiabetesday.org/events/proclamations 
  U 2007. godini, mnogo pojedinaca i organizacija izrazili su svoju podršku objavljujući lokalne, nacionalne i regionalne proklamacije podrške svetskom Danu dijabetesa. Političari širom sveta objavljivali su zvanične dokumente podrške. Zašto ne zamoliti i lokalne predstavnike vlasti za oficijelnu podršku? Zvanična podrška daje dobru priliku da se podrži osvetljavanje plavom bojom lokalnog objekta i još više usmeri pažnja na aktivnosti u vašem kraju.
 • Organizujte ili se priključite aktivnosti kao što je šetnja, vožnja bicikla ili neku sličnu promociju fizičke aktivnosti
  Od 2004. godine, organizacija World Diabetes Foundation organizuje manifestaciju Global Diabetes Walk 2007. godine 207 694 osobe iz 70 zemalja sveta, organizovano su prošetale da bi podigle pozornost na dijabetes. Šetnje organizovane u Zaječaru i Čačku prijavljene su bile organizatoru
  Možete i vi svoju šetnju registrovati jednostavnim popunjavanjem upitnika na Web site www.globaldiabeteswalk.net ili www.gwlk.info
 • Učestvujte kao pojedinac u nekoj akciji i dajte podršku globalnoj kampanji
  Ako u vašem kraju nema događaja kome biste se mogli priključiti, zašto ne biste svoju kuću osvetlili plavom svetlom ili upalili plavu sveću?
   
         
      Obeležavanje
Svetskog dana dijabetesa 2008. u Zaječaru
  Pod pokroviteljstvom kompanije Bayer u Velikoj sali skupštine Grada održana su 2 predavanja za građanstvo, prvo koje je održao prim dr Miodrag Đorđević o značaju aspirina u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja i drugo koje je održao dr Dušan Avramović o značaju akarboze u terapiji dijabetesa. Posle sastanka poslužen je prigodni koktel.
 
 
         
 

Program
obeležavanja svetskog Dana dijabetesa u Zaječaru

  Predavanja za građanstvo -
Velika sala skupštine Grada u 18 sati
 • 30. oktobar 2008. (pokrovitelj - Bayer)
  - Aspirin u sprečavanju oboljenja velikih krvnih sudova kod osoba sa dijabetesom (prim dr Miodrag Đorđević)
  - Akarboza u lečenju dijabetesa
  (dr Dušan Avramović)
 • 6. novembar 2008. (pokrovitelj – Ivančić i sinovi)
  - Dijabetesno stopalo
  (dr Smiljan Jeremić)
 • 13. novembar 2008.
  - Ključ prevencije dijabetesa je zdravo dete (prim dr Miodrag Đorđević)

Učešće u akciji Global Diabetes Walk

 • 14. novembar 2008. u 13 sati na Popovoj plaži
  - Zaječar - grad koji šeta

Promocija dijabetesa među lekarima

 • 23. oktobar 2008. u 14 sati – Preventivni centar ZC Zaječar
  - Radionica o insulinskoj terapiji (pokrovitelj - NovoNordisk)

 • 2. decembar 2008. u 13 sati
  Preventivni centar ZC Zaječar
  - Glimepirid u terapiji tipa 2 dijabetesa (pokrovitelj – Sanofi Aventis)
  Predavači: prim dr Milica Pešić, KC Niš i prim dr MIodrag Đorđević

 
 
 
         
 

 

  2. decembar 2008. Zaječar
Glimepirid u terapiji dijabetesa
U Preventivom centru ZC Zaječar održan je sastanak posvećen terapiji tipa 2 dijabetesa preparatima sulfonilureje i posebnim fokusom na Amaryl, glimepirid koji proizvodi kompanija Sanofi Aventis.
Predavanja su održali: direktor Klinike za endokrinologiju u Nišu, prof dr Milica Pešić i prim dr Miodrag Đorđević.
 
 
 
               
          
         
      14. novembar 2008. Zaječar, Popova plaža
Četvrti put u Zaječaru podržana je manifestacija Global Diabetes Walk a šetalo se treći put na Popovoj plaži. Manifestaciji je prisustvovalo oko 180 građana a podržali su je Gradska Uprava, učenici Medicinske škole i kompanija NovoNordisk. Šetalo se pored reke Timok do novoizgrađenog terena za mini golf.
 


 

 
 
 
     
 

     
     

     
     
     
             
      13. novembar 2008. Zaječar
Ključ prevencije dijabetesa
je zdravo dete


Svetski dan dijabetesa obeležen je svečano u Velikoj sali skupšine Grada prvo predavanjem dr Miodraga Đorđevića o značaju očuvanja zdravlja dece u prevenciji tipa 2 dijabetesa a zatim je Sekcija za promociju zdravih stilova života Medicinske škole u Zaječaru izvela forum predstavu ’’Zlatna deca’’ kao primer korišćenja ove forme u edukaciji. Polaznike sekcije ovoj tehnici obučava Ljiljana Tešanović, psiholog i kao i u svakoj predstavi i ovde je bila ’’Džoker’’, voditelj diskusije posle predstave. Konflikt koji je ova predstava nosila uspešno je razrešen posle nekoliko pokušaja. Pre manifestacije građanima je određivana glikemija u saradnji sa kompanijom Abbott. (tekst predavanja)
 

     
     
 

 
     
     
 

     
     
 
     
     

     
         
 

6. novembar 2008. Zaječar

  Dijabetesno stopalo

Pod pokroviteljstvom kompanije Ivančić i sinovi, dr Smiljan Jeremić održao je predavanje o dijabetesnom stopalu. Predavanje je izazvalo pozitivnu reakciju publike i plodnu diskusiju. Pre predavanja, u organizaciji kompanije ADOK, građanima je određivana glikemija.
Diskusija je nastavljena na koktelu posle predavanja.
 
 

 
 
          
         
 

30. oktobar 2008. Zaječar

 

 

Aspirin u prevenciji oboljenja velikih krvnih sudova osoba sa dijabetesom
Akarboza u lečenju dijabetesa

Pod pokroviteljstvom kompanije Bayer u Velikoj sali skupštine Grada održana su 2 predavanja za građanstvo, prvo koje je održao prim dr Miodrag Đorđević o značaju aspirina u prevenciji kardiovaskularnih oboljenja i drugo koje je održao dr Dušan Avramović o značaju akarboze u terapiji dijabetesa. Posle sastanka poslužen je prigodni koktel.
 

     
     

     
         
 

23. oktobar 2008.
Radionica o insulinskoj terapiji

  U Preventivnom centru ZC Zaječar održana je radionica za lekare opšte medicine o insulinskoj terapiji i insulima kompanije NovoNordisk. Radionici je prisustvovalo 25 lekara a radionicu su vodili dr Dragan Zdravković i prim dr Miodrag Đorđević      
         
             
             
                   
                   
 
 
      | Home | O Udruženju | Pitanja i saveti | Kontakt | Donacije | Linkovi | Sadržaj |  
                   
  (C) Copyright 2006-2012. Udruženje za borbu protiv šećerne bolesti Zaječar.       Developed by Infotrend